ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'แรงงานสากล' ชี้พิษโควิด-19 ทำคนรุ่นใหม่ตกงานมากสุด


A man walks past a closed business, April 29, 2020, in Chagrin Falls, Ohio.

องค์การแรงงานสากล หรือ ILO เปิดเผยรายงานว่า คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15 - 24 ปี คือกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อต้นเดือนมกราคม โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า "ล็อคดาวน์ เจนเนอเรชั่น"

รายงานของ ILO ระบุว่า ปัจจุบัน 13.6% ของประชากรรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลก 267 ล้านคน ยังคงไม่มีงานทำหรือไม่ได้รับการฝึกฝนและการศึกษาภายในสิ้นปีนี้ และคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ยังถูกเลิกจ้างในอัตราที่รวดเร็วกว่าและมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ในสังคมด้วย

ผู้อำนวยการของ ILO กาย ไรเดอร์ กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของคนหนุ่มสาวในขณะนี้รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อคราววิกฤติทางการเงินปี ค.ศ. 2008 เสียอีก

รายงานของ ILO พบว่า ผู้หญิงรุ่นใหม่คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 มากกว่าผู้ชาย และมีโอกาสที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะถูกกันออกจากตลาดแรงงานในระยะยาว เนื่องจากไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงที่เกิดล็อคดาวน์ และนั่นหมายถึงการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ILO ยังบอกด้วยว่า มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนหนุ่มสาวทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ออาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าจากภาวะการระบาดใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรยื่นมือเข้ามาช่วยในการจัดทำนโยบายช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่ตกงาน ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกงาน และด้านสุขภาพจิต

XS
SM
MD
LG