ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนหนุ่มสาวหันมาทำงานจากบ้านมากขึ้นหลังโควิด


FILE - Medical director of Doctor on Demand Dr. Vibin Roy prepares to conduct an online visit with a patient from his work station at home, April 23, 2021, in Keller, Texas.
FILE - Medical director of Doctor on Demand Dr. Vibin Roy prepares to conduct an online visit with a patient from his work station at home, April 23, 2021, in Keller, Texas.

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของผู้คนทั่วโลกไปตลอดกาล และคนรุ่นใหม่ที่อาจจะเริ่มต้นเส้นทางการทำงานหรือกำลังเติบโตในหน้าที่การงาน ต่างปรับตัวเข้ากับการทำงานจากที่บ้านได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความนิยมกระแสหลักของคนกลุ่มนี้ไปแล้ว

ตามข้อมูลการสำรวจของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่า คนที่ทำงานจากที่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยผู้ที่ทำงานจากบ้านเป็นคนที่มีอายุน้อยลง มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีระดับการศึกษาดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานมากขึ้น

ตามรายงานที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจชุมชนอเมริกัน สัดส่วนของแรงงานในสหรัฐฯ ที่ทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปี 2019 เป็น 17.9% ในปี 2021 เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

รายงานยังระบุว่า “การเพิ่มขึ้นของผู้ทำงานที่ทำงานที่บ้าน สอดคล้องกับการลดลงของผู้ขับรถยนต์ ผู้ที่ร่วมโดยสารรถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกัน หรือ คาร์พูล ผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และผู้ใช้พาหนะเพื่อการเดินทางสัญจรประเภทอื่น ๆ ”

นอกจากนี้ รายงานชี้ว่า ในช่วงปี 2019 ถึง 2021 สัดส่วนของคนทำงานที่บ้านที่มีอายุ 25-34 ปีเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 23% ส่วนคนที่ทำงานที่บ้านและเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก 7.8% เป็น 9.5% และสำหรับคนเชื้อสายเอเชีย เพิ่มขึ้นจาก 5.7% เป็น 9.6% ในขณะที่ตัวเลขของแรงงานชาวฮิสแปนิกไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อมองปัจจัยด้านการศึกษา สัดส่วนของคนที่ทำงานที่บ้านที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรับเพิ่มจากระดับเกินครึ่งหนึ่ง มาเป็นสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 และคนที่ทำงานที่บ้านมีโอกาสย้ายถิ่นฐานในปีที่ผ่านมา มากกว่าคนที่เดินทางไปทำงานปกติ

เมื่อดูเป็นรายอุตสาหกรรมจะพบว่า ผู้ที่ทำงานที่บ้านมากที่สุด คือ กลุ่มที่ทำงานด้านข้อมูล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 10.4% เป็น 42% และกลุ่มทำงานด้านการเงิน ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้นจาก 10.8% เป็น 38.4% ส่วนกลุ่มงานธุรการเพิ่มขึ้นจาก 12.6% เป็น 36.5%

Head Gardener Chris Crowder, 2nd right, and his team of gardeners work to prepare the world's oldest topiary garden in the grounds of Levens Hall, an Elizabethan stately home, near Kendal in north-west England.
Head Gardener Chris Crowder, 2nd right, and his team of gardeners work to prepare the world's oldest topiary garden in the grounds of Levens Hall, an Elizabethan stately home, near Kendal in north-west England.

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในแง่การทำงานจากที่บ้าน ได้แก่ การเกษตรและเหมืองแร่ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจอาหาร รวมถึงด้านกองทัพ

แม้ว่าทุกระดับรายได้จะเห็นการเพิ่มขึ้นในการทำงานจากที่บ้าน แต่คนที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดมักจะมีโอกาสทำงานจากบ้านมากที่สุด การทำงานจากที่บ้านสำหรับคนงานที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2019-2021 แต่ในรายงานกลับพบว่า คนงานที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดทำงานมากขึ้นถึง 3 เท่าตัว

การทำงานจากที่บ้านยังแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ภายในปี 2021 การทำงานจากที่บ้านมีอยู่มากที่สุดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในห้าของจำนวนแรงงาน ขณะที่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ มีสัดส่วนอยู่ที่ 16.2% และพื้นที่ตอนกลางอยู่ที่ 15.8% ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การกระจุกตัวของกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่บริเวณเมืองแถบชายฝั่ง และวิถีการเดินทางของผู้คน ไม่ว่าจะทางรถยนต์หรือระบบขนส่งสาธารณะ

The San Francisco skyline is obscured by smoke from wildfires, as the Golden Gate Bridge rises in the foreground, Aug. 19, 2020, in this view from the Marin Headlands near Sausalito, Calif.
The San Francisco skyline is obscured by smoke from wildfires, as the Golden Gate Bridge rises in the foreground, Aug. 19, 2020, in this view from the Marin Headlands near Sausalito, Calif.

พื้นที่เมืองใหญ่ที่เน้นหนักไปที่งานด้านเทคโนโลยี อย่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซ ในปี 2021 มีมากกว่าหนึ่งในสามของแรงงานทำงานจากที่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 1 ล้านคน

เนื่องจากข้อจำกัดการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่การสำรวจในปี 2021 จึงยังไม่มีความแน่ชัด ว่าการเพิ่มขึ้นของการทำงานจากที่บ้านนั้น จะเป็นไปอย่างถาวรหรือไม่

ในรายงานให้ความเห็นว่า “หากเป็นเพียงชั่วคราว การระบาดของโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคนในสหรัฐฯ ด้วยความสำคัญของการทำงานและการเดินทางในชีวิตของชาวอเมริกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การยอมรับการทำงานจากที่บ้านอย่างแพร่หลาย เป็นลักษณะเฉพาะของยุคโรคระบาด”

  • ที่มา: เอพี
XS
SM
MD
LG