ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ามีคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกหรือเกือบสี่พันล้านคนมีปัญหาฟันผุและโรคเหงือก


ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าโรคฟันและโรคเหงือกอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและจิตใจได้

ศาสตราจารย์เว็คเน่อร์ มาร์เซ็นเนสเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยที่เป็นปัญหาต่อคนทั่วโลกประจำปีคริสตศักราช 2010 ผลการศึกษานี้จัดทำร่างรายชื่อโรคภัยหลักๆและอาการบาดเจ็บที่พบได้ทั่วไปจำนวน 291 โรค


ศาสตราจารย์มาร์เซ็นเนสทำงานประจำที่สถาบันทัณตกรรมควีนเเมรี่ที่มหาวิทยาลัย University of London เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นโครงการใหญ่มาก มีนักวิทยาศาสตร์ประมาณห้าร้อยคนเข้าร่วมโครงการ เขากล่าวว่านักวิจัยทำการทบทวนข้อมูลทุกประเภทที่มีอยู่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทุกอย่าง แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปทำการประเมิน ดังที่ปรากฏในรายงานที่ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้

ศาสตราจารย์มาร์เซ็นเนสกล่าวว่าโรคฟันผุในฟันแท้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า carries ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโรคฟันผุเป็นโรคเรื้อรัง ที่มีสาเหตุความเสี่ยงอย่างเดียวกับโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

ผลการศึกษาเรื่องนี้พบว่าโรคฟันผุพบเพิ่มขึ้นมากที่สุดในชาติอาฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและชาติหมู่เกาะทางใต้ ตะวันตกและกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ศาสตราจารย์มาร์เซ็นเนสกล่าวว่าเขาไม่แปลกใจต่อเรื่องนี้

เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าโรคฟันผุและโรคเหงือกได้รับความสนใจน้อยกว่าโรคอื่นๆ ยกตัวอย่าง โรดเอดส์จะได้รับความสนใจมากเพราะเป็นปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า เขากล่าวว่ามีคนในอาฟริกาเป็นโรคฟันผุกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาเริ่มมีวิถีชีวิตเหมือนกับชาติตะวันตกมากขึ้นในหลายๆทาง

ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนสกล่าวว่าโรคฟันผุน่าจะเกี่ยวพันกับลักษณะโภชนาการ อาหารสมัยใหม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด รวมทั้งโรคฟันผุ

อาหารในประเทศพัฒนาเเล้วมีส่วนผสมของน้ำตาลสูงมาก น้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของโรคเหงือกและฟัน ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนส ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในอังกฤษกล่าวว่าในช่วงคริสตศตรรษที่ 19 คนเป็นโรคฟันผุกันน้อยเพราะสมัยนั้นยังไม่มีน้ำตาลให้บริโภคกันทั่วไป เขากล่าวว่าน้ำตาลยังเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนด้วย

ประเทศพัฒนาใช้วิธีเติมฟลูออไรด์ลงไปในน้ำดื่มเพื่อช่วยป้องกันอาการฟันผุ ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนสกล่าวว่าการเติมฟลูออไรด์ลงไปในน้ำดื่มมีความสำคัญมากจากผลการศึกษาเรื่องนี้ในอเมริกา ฟลูออไรด์ในน้ำดื่มช่วยลดปัญหาโรคฟันผุลงได้อย่างมากในอเมริกา

เมื่อฟลูออไรด์ช่วยเสริมสร้างให้ฟันต้านทานต่อเเบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้ มีผลให้คนสามารถรับประทานขนมหวานมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาโรคเหงือกและฟันมีผลกระทบทางลบใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิตของคนแต่ละคน อย่างแรกทำให้ผู้ป่วยขบเคี้ยวอาหารลำบาก ทำให้ต้องปรับไปกินอาหารที่ที่นิ่มขึ้นและอาจจะมีไขมันสูงขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบหลักที่ทีมนักวิจัยพบคือผลทางด้านสังคมและจิตใจ

ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนสกล่าวว่าปากเป็นอวัยวะสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวพันกับการเข้าสังคม คนที่ฟันเสียจะรู้สึกอาย ไม่ค่อยยิ้ม และ ไม่ค่อยพูดค่อยจา และบางคนมักเอามือปิดปากเวลาหัวเราะเพราะไม่อยากให้ใครเห็นฟันของตนเอง เขากล่าวว่าวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอาจจะประสบกับปัญหาขาดความมั่นใจในตัวเองตามมาในระยะยาว

ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนสหวังว่าชาติอาฟริกาและเอเชียจะมองเห็นปัญหาสุขภาพที่มาจากประเทศพัฒนาเเล้วนี้เเละเลี่ยงเจริญรอยตามในด้านโภชนาการ ศาสตราจารย์เมอร์เซ็นเนสยังเรียกร้องให้มีการปรับนิสัยการบริโภคให้หันไปรับประทานอาหารที่ดีต่อสุภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาวัสดุและวิธีการรักษาโรคฟันผุใหม่ๆที่ราคาถูกลงด้วย
XS
SM
MD
LG