ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ธนาคารโลกชี้ปัญหาวิกฤตเรื่องการเรียนรู้ในระดับโลก


Schools Too Much Testing
Schools Too Much Testing

การขาดทรัพยากร การขาดแรงจูงใจของครู และการขาดโภชนาการในเด็กวัยเยาว์ ล้วนเป็นปัญหาท้าทายสำคัญ

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 39 ปี ที่รายงาน World Development Report ของธนาคารโลก ให้ความสนใจเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะ

โดยธนาคารโลกเตือนถึงปัญหาวิกฤตเรื่องการเรียนรู้ในระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และในพื้นที่ด้อยโอกาสบางแห่งของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นในสหรัฐฯ ด้วย

รายงานของธนาคารโลกชี้ว่า การให้การศึกษาโดยปราศจากการเรียนรู้ นับเป็นโอกาสที่สูญเปล่า และเยาวชนในสังคมที่ประสบปัญหามากที่สุด คือกลุ่มที่ต้องการการศึกษาซึ่งมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้

รายงาน World Development Report ของธนาคารโลกปีนี้ ยกตัวอย่างว่า นักเรียนระดับประถมและมัธยมจำนวนมากในประเทศที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำ ยังขาดทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณ

เช่นกว่า 80% ของนักเรียนประถมสองในเขตชนบทของอินเดียไม่สามารถแก้โจทย์การลบตัวเลขสองหลักได้

ธนาคารโลกชี้ว่า ปัญหาหลักของเรื่องนี้มาจากการขาดทรัพยากรด้านการศึกษา การขาดแรงจูงใจของครู การขาดทักษะด้านการบริหารสำหรับระบบโรงเรียน

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดโภชนาการในเด็กวัยเยาว์ ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายสำคัญสำหรับการเรียนรู้

ธนาคารโลกได้ชี้ถึงความสำคัญของโภชนาการที่เพียงพอในช่วงปีแรกของชีวิต เพื่อการพัฒนาเซลประสาทซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และความสำเร็จในชีวิต

รวมทั้งมาตรการเชิงนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งรวมถึงวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิผล การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน รวมทั้งการลดปัญหาทุโภชนาการสำหรับเด็กวัยเยาว์

XS
SM
MD
LG