ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้


Screenshot of the suspected ransomware message on a NHS's computer
Screenshot of the suspected ransomware message on a NHS's computer

รายงานหลายชิ้นชี้ว่า การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรโลกพึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือ FBI ชี้ว่า ผู้ที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้น มีตั้งแต่อาชญากรที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ไปจนถึงแฮกเกอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลัก ซึ่งผู้ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่างมีเครื่องมือในการลอบเจาะล้วงข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน

FBI แนะนำว่า องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันการลอบเจาะล้วงข้อมูลของตน เพื่อให้สามารถปกป้องความเสียหายในวงกว้าง

เพราะในที่สุดแล้ว ทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลอบโจมตีทางไซเบอร์ส ขึ้นอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมือไรเท่านั้น

XS
SM
MD
LG