ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกเตือนถึงอันตรายของการใช้วิธีการตรวจเลือดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค เพราะขาดความแม่นยำ และขอให้เลิกใช้วิธีนี้


องค์การอนามัยโลกเตือนถึงอันตรายของการใช้วิธีการตรวจเลือดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค เพราะขาดความแม่นยำ และขอให้เลิกใช้วิธีนี้
องค์การอนามัยโลกเตือนถึงอันตรายของการใช้วิธีการตรวจเลือดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค เพราะขาดความแม่นยำ และขอให้เลิกใช้วิธีนี้

องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆสั่งห้ามใช้ชุดตรวจเลือดหาเชื้อวัณโรคในผู้ป่วย เพราะมีความผิดพลาดสูงนำไปสู่การวินิจฉัยโรคผิดพลาดและหากรักษาไม่ถูกโรคอาจเสียชีวิตได้

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตือนว่าชุดตรวจเลือดหาเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยที่มีขายทั่วไป มักขาดความแม่นยำนำไปสู่การวินิฉัยโรคที่ผิดพลาดและการรักษาที่ไม่ตรงกับโรค

คุณมาริโอ ราวิ กลิ โอนี่ ผู้อำนวยการของแผนกหยุดยั้งวัณโรคขององการค์อนามัยโลกกล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลวินิจฉัยโรคของชุดตรวจเลือดหาเชื้อวัณโรค อย่างเข้มข้นนานสิบสองเดือน พบว่า ชุดตรวจเลือดแบบนี้อันตราย และรัฐบาลประเทศต่างๆ ควรสั่งระงับใช้

ทางหน่วยงานของคุณมาริโอ้ ราวิกลิโอนี่ มีหลักฐานหนักแน่น ชี้ว่าชุดตรวจเลือดวินิจฉัยหาเชื้อวัณโรคในคนป่วยไม่แม่นยำ ได้ผลไม่ถูกต้อง เขาขอร้องให้บรรดาหมอและผู้ทำงานเกี่ยวข้องด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคเลิกใช้ชุดตรวจเลือดหาเชื้อวัณโรคโดยทันที แล้วกลับไปใช้วิธีการวินิจฉัยแบบอื่น ที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ใช้วิธีการวินิจฉัยโรคด้วยโมเลกุล ที่ง่ายและรวดเร็ว วิธีนี้ทางองค์การ รับรองให้ใช้เมื่อปลายปีที่แล้ว สามารถวินิจฉัยได้ทั้งเชื้อวัณโรคธรรมดา และเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา ได้ผลภายในหนึ่งร้อยนาที เสียค่าใช้จ่ายราวสิบหกดอลล่าร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าชุดตรวจเลือดเกือบกึ่งหนึ่ง

องค์การอนามัยโลก รายงานว่า มีชุดตรวจเลือดหาเชื้ววัณโรคอย่างน้อยสิบแปดชนิด วางในท้องตลาด ส่วนใหญ่ผลิตในยุโรป กับอเมริกาเหนือ แต่ขายในชาติกำลังพัฒนาเป็นหลักเพราะมีปัญหาการระบาดของวัณโรค เรียกได้ว่ามีขายในทุกทวีป ใช้กันกว้างขวางในอินเดีย จีน ปากีสถาน และอาฟกานิสถาน ตลอดจนหลายๆชาติ ในทวีปอาฟริกาและยุโรปตะวันออก องค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาด ด้วยชุดตรวจเลือดนี้ มากกว่าปีละหนึ่งล้านราย

คุณแคเร็น เวเยอร์ ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาการวินิจฉัยโรคและงานวิจัยห้องแลป ของแผนกหยุดยั้งวัณโรค องค์การอนามัยโลก บอกว่า หนึ่งในสองของผู้ป่วยจะได้รับผลการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือวินิจฉัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคทั้งๆที่ไม่ใช่หรือแจ้งผลตรวจว่าไม่เป็นแต่จริงๆแล้วป่วยด้วยเชื้อวัณโรค

คุณแคเร็น เวเยอร์ ชี้ว่า การจำหน่ายชุดตรวจเลือดหาเชื้อวัณโรค ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาล ผู้ผลิตเห็นแก่ผลกำไรมุ่งขายผลิตภัณท์ด้อยคุณภาพ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และบ่อยครั้ง บริษัทผู้ผลิตพยายามเพิ่มเป้าการขายด้วยวิธีที่ไร้จรรยาบรรณ

องค์การอนามัยโลก รายงานว่า มีผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ ปีละเก้าจุดสี่ล้านคน เสียชีวิตปีละหนึ่งจุดเจ็ดล้านคน องค์การอนามัยโลกเชื่อว่า การวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พบการติดเชื้อก่อนจะสายเกินไปช่วยลดการเสียชีวิตลงได้

XS
SM
MD
LG