ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'Freedom House' ชี้ระดับความเป็นประชาธิปไตยทั่วโลก ลดลงเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน


A screenshot of the "Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis" by Freedom House.
A screenshot of the "Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis" by Freedom House.

ส่วนไทยได้คะแนนลดลง และยังอยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี”

หน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางขาลงของหลักการโลกเสรี เช่นเรื่องความโปร่งใสในการเลือกตั้ง และเสรีภาพสื่อในหลายประเทศ

นักวิชาการของ Freedom House นาย Arch Puddington กล่าวว่า เป็นปีที่ 12 ติดต่อกันที่เสรีภาพทั่วโลกลดลง เนื่องจากจำนวนประเทศที่เสรีภาพลดลง มีมากกว่าประเทศที่สถานการณ์ดีขึ้นจากการประเมินปีที่แล้ว

รายงานของ Freedom House ที่ชื่อ Freedom in the World 2018 ระบุว่า จากการวิเคราะห์ประเทศต่างๆ 195 ประเทศ พบว่า 88 ประเทศอยู่ในกลุ่ม ‘เสรี’ (Free) 58 ประเทศเป็นประเทศ ‘เสรีบางส่วน’ (Partly Free) ที่เหลือ 49 ประเทศไม่เสรี (Not Free)

Screenshot of the “Freedom in the World 2018” report, released on January 16.
Screenshot of the “Freedom in the World 2018” report, released on January 16.

รายงานระบุถึงเหตุการณ์ที่บั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ซึ่งมีสิ่งท้าทายจากการสอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อปีที่แล้ว

Arch Puddington กล่าวว่า สหรัฐฯ เผชิญกับปัญหาในการเลือกตั้งที่ตามปกติจะไม่เห็นในประเทศที่มีประชาธิปไตยมายาวนาน

เขากล่าวว่า การใช้เงินจำนวนมากเกินไปในการหาเสียงและกฎหมายของมลรัฐต่างๆ ที่ทำให้การลงคะแนนทำได้ยากขึ้นในสหรัฐฯ ต่างเป็นปัจจัยที่สามารถบั่นทอนกระบวนการเลือกตั้ง

Freedom House ชี้ให้เห็นถึงสิ่งท้าทายด้านจริยธรรมจากเครือข่ายธุรกิจของครอบครัวทรัมป์ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

สถาบันประเมินความเป็นประชาธิปไตยแห่งนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาในประเทศจีน ซึ่ง Freedom House กล่าวว่า ภายใต้ประธานาธิบดี สี จิน ผิง มีการเพิ่มระดับการลิดรอนสิทธิประชาชน ซึ่งเห็นได้จากการห้ามเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

โดยจีนถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ ‘ไม่เสรี’ (Not Free)

อย่างไรก็ตาม Freedom House เห็นสัญญาณเชิงบวกด้านประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ และไต้หวัน

สำหรับประเทศไทย คะแนนด้านประชาธิปไตยลดลงจาก 32 เต็ม 100 เมื่อปีก่อนมาอยู่ที่ 31 ในปีนี้ และยังคงอยู่ในกลุ่ม ‘ไม่เสรี’ และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว

กัมพูชาได้คะแนนด้านประชาธิปไตย 30 แต้ม ถือว่าน้อยกว่าไทย แต่มากกว่า ลาว จีน และเวียดนาม ซึ่งคะแนนอยู่ที่ 12 14 และ 20 ตามลำดับ

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าว Elizabeth Chernef )

XS
SM
MD
LG