ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อ "ปัญหาคอร์รัปชั่น" รุนแรงขึ้นภายใต้รัฐบาลทรัมป์


FILE - President Donald Trump stands in front of a U.S. flag.
FILE - President Donald Trump stands in front of a U.S. flag.

การสำรวจล่าสุดโดยหน่วยงาน Transparency International พบว่าราว 6 ใน 10 ของคนอเมริกันเชื่อว่า ระดับปัญหาคอร์รัปชั่นของรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งปี ตั้งแต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งหนึ่งคิดว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นสถาบันที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นมากกว่ารัฐสภา

Transparency International ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกัน 1,000 ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ในการทำโพลล์ครั้งนี้

ร้อยละ 44 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และทำเนียบขาว มีปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เมื่อต้นปีที่แล้วในยุคของประธานาธิบดีบารัค โอบามา

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ในวันอังคารว่า ทางการทำงานเพื่อปราบคอร์รัปชั่น และเพิ่มความโปร่งใสหลายเรื่อง

แต่ Transparency International แสดงผลการสำรวจที่ชี้ไปในทิศทางตรงข้าม โดยเกือบร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า รัฐบาลอเมริกันล้มเหลวในการปราบปรามคอร์รัปชั่น ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มจากร้อยละ 50 ในปีก่อน

หน่วยงาน Transparency International ให้คำจำกัดความ "คอร์รัปชั่น" ว่าคือ การใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้มีอำนาจ เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเอง

โซอี รีทเทอร์ (Zoe Reiter) ตัวแทนของ Transparency International กล่าวว่า ผลสำรวจสะท้อนถึงความผิดหวังของคนอเมริกัน ในผลงานปราบคอร์รัปชั่นของรัฐบาลที่เคยสัญญาไว้

“เรากำลังเห็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์อเมริกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำงานควรตื่นขึ้นมารับรู้เรื่องนี้” เธอกล่าว

รองโฆษกทำเนียบขาว ราช ชาห์ (Raj Shah) กล่าวว่า ทางการได้ดำเนินการปราบคอร์รัปชั่นไปไม่น้อย และเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลตามกฎหมายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล Freedom of Information Act และได้ยกระดับสถานะของหน่วยงานด้านจริยธรรม ตลอดจนออกแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ร่วมมือกับแผนงานของสภามากขึ้น

แต่ Transparency International กล่าวว่า ทัศนะของคนอเมริกันที่สะท้อนในการตอบแบบสอบถามเรื่องคอร์รัปชั่นในประเทศของตน เปรียบเทียบได้ในระดับใกล้เคียงกับคนในประเทศเคนยา มาลาวี เซียร่าลีโอน และอูกานดา

สำหรับทัศนะต่อรัฐสภา Transparency International เปิดเผยว่า ร้อยละ 38 ของคนอเมริกันเชื่อว่า ตัวแทนในรัฐสภามีปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะเดียวกันร้อยละ 32 เชื่อว่าผู้บริหารภาคเอกชนมีปัญหาเรื่องนี้ เทียบกับร้อยละ 22 ที่คิดว่าผู้นำศาสนาการใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตนเอง

สถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมากกว่ากลุ่มที่กล่าวมาคือ "ศาล" โดยประชาชนอเมริกันเพียงร้อยละ 16 เชื่อว่าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลมีปัญหาคอร์รัปชั่น

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Steve Herman)

XS
SM
MD
LG