ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาคธุรกิจอาหารรณรงค์ลดการใช้พลาสติก


A basket filled with plastic plates and glasses
A basket filled with plastic plates and glasses

ขณะนี้ภาคธุรกิจอาหารรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติก กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆ กับงานวิจัยที่เปลี่ยนความคิดเดิมที่ว่า การใส่อาหารในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติก ช่วยชะลอการเน่าเสีย และนำมาซึ่งการลดขยะจากอาหารได้

การวิจัยล่าสุดโดย Friends of the Earth Europe และ Zero Waste Europe พบว่า ช่วงปี ค.ศ. 2004 ถึง 2014 การใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และ 50 อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าว ขยะอาหารไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มขึ้น 2 เท่า

การศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยประชากรโลกทิ้งอาหารกว่า 173 กิโลกรัมต่อคน ในแต่ละปี รวมแล้วโลกของเราต้องรับขยะอาหารปริมาณ 30 ล้านตัน

บริษัท Planet Organic เจ้าของกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงลอนดอนจึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้พลาสติก ที่ร้านของ Planet Organic จะมีมุมขายอาหารที่ลูกค้าสามารถซื้อในปริมาณมากๆ ในแต่ละครั้ง โดยที่ผู้ซื้อนำภาชนะที่นำกลับมาใช้อีกได้ มาใส่อาหารเอง

ผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวพบว่า กระแสนี้เริ่มเห็นชัดเจนขึ้น และยอดขายอาหารที่มุมสินค้านี้เติบโต ร้อยละ 40 ตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา

XS
SM
MD
LG