ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้การรับคำปรึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าใช้ "fitness tracker"


Fitness Trackers

ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อตรวจจับกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายหรือ fitness trackers ไม่ช่วยลดน้ำหนักอย่างที่คิดกัน

please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh เปิดเผยว่า จากการทดลองนาน 2 ปี คนที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพ ลดน้ำหนักตัวลงไปได้มากกว่าคนที่สวมใส่อุปกรณ์ตรวจจับกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายและเข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพไปพร้อมๆ กัน

ทีมนักวิจัยชี้ว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวได้ถึงเกือบ 6 กิโลกรัม ในขณะที่คนที่สวมอุปกรณ์ fitness tracker ลดน้ำหนักได้เพียง 3 กิโลกรัมครึ่ง

John Jakicic หัวหน้าทีมวิจัยและผู้อำนวยการภาควิชาสุขภาพเเละกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัย Pittsburgh กล่าวว่า ไม่ควรพึ่งอุปกรณ์ fitness trackers เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมน้ำหนัก เเทนการบริการให้คำปรึกษาและอบรมความรู้ ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางการกินและกิจกรรมทางกายเพื่อลดน้ำหนักตัว

การทดลองนี้ศึกษาอาสาสมัครทั้งหมด 470 คน อายุระหว่าง 18 และ 35 ปี ที่มีดัชนีมวลการระหว่าง 25 และ 39

ในตอนที่เริ่มต้นการทดลอง ระดับดัชนีมวลกายดังกล่าวนี้จัดว่าอยู่ในข่ายคนน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์ปกติ จนถึงเป็นคนที่จัดว่าเป็นโรคอ้วน และมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้หญิง และ 29 เปอร์เซ็นต์เป็นคนกลุ่มน้อย

ในระหว่างการทดลอง ผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานต่ำและต้องเพิ่มกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ยังได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ทีมนักวิจัยวัดน้ำหนักตัวของอาสาสมัครเป็นประจำทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาการศึกษานาน 24 เดือนหรือ 2 ปี

หลัง 6 เดือนแรกผ่านไป ทีมนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มเเรกไม่ใช้อุปกรณ์ fitness tracker กลุ่มที่สองใช้อุปกรณ์ fitness tracker และทั้งสองกลุ่มเข้ารับการให้คำปรึกษาและอบรมความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนกิจกรรมทางกายเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง

ทีมวิจัยชี้ว่าหลังจาก 8 เดือนผ่านไป อาสาสมัครในการศึกษาทั้งสองกลุ่มเริ่มดีขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของร่างกาย ความฟิต กิจกรรมทางกาย และอาหารที่รับประทาน แต่โดยรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเรื่องการลดน้ำหนักตัว กลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ใช้อุปกรณ์ fitness tracker แต่เข้ารับคำปรึกษาด้านอาหารและกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียว กลับลดน้ำหนักได้มากกว่าถึงสองเท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่สวมอุปกรณ์ตรวจวัดกิจกรรมต่างของร่างกายร่วมดัวย

Jakicic หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า การศึกษานี้มีความสำคัญ เพราะจำเป็นต้องมีการบำบัดที่ได้ผลดีในระยะยาว เพื่อรับมือกับปัญหาโรคอ้วนในอเมริกาที่เพิ่มขึ้น เขาชี้ว่าทีมนักวิจัยสงสัยต่อประสิทธิผลของอุปกรณ์ fitness trackers ในการช่วยลดน้ำหนัก หรือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาโรคอ้วน

(รายงานโดยห้องข่าววีโอเอ / เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว)

XS
SM
MD
LG