ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยศึกษา "ประชากรผึ้งโลก" - สร้างแผนที่เพื่อการอนุรักษ์


A bee takes off from a flower Monday, April 20, 2020, at Sheldon Lake State Park and Environmental Learning Center in Houston. Texas Gov. Greg Abbott has ordered state parks to reopen Monday after being closed due to the COVID-19 outbreak. (AP Photo…
A bee takes off from a flower Monday, April 20, 2020, at Sheldon Lake State Park and Environmental Learning Center in Houston. Texas Gov. Greg Abbott has ordered state parks to reopen Monday after being closed due to the COVID-19 outbreak. (AP Photo…

นักวิจัยด้านแมลงศึกษาพันธุ์ของผึ้งในส่วนต่างๆของโลกและสามารถสร้างแผนที่ซึ่งแสดงถึงแหล่งต่างๆของผึ้งหลากหลายพันธุ์เป็นครั้งแรก โดยตีพิมพ์ผลงานนี้ในวารสารวิชาการ Current Biology

ก่อนหน้านี้ มีข้อมูลอย่างจำกัดเกี่ยวกับจำนวนพันธุ์และรูปแบบการเลือกถิ่นที่อยู่ของผึ้ง ซึ่งเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อการขยายพันธุ์ของพืช ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์

ในการสร้างแผนที่โลกของพันธุ์ผึ้งในครั้งนี้ นักวิจัยรวมข้อมูลกว่า 5 ล้าน 8 แสนชิ้น ที่ระบุถึงชุมชนผึ้งต่างส่วนต่างๆของโลก และพิจารณาว่าผึ้งกว่า 20,000 พันธุ์ในโลกกระจายอยู่ในบริเวณใดบ้าง

A bee gather pollen on a blooming branch of a cherry tree in a garden outside Moscow on May 11, 2020.
A bee gather pollen on a blooming branch of a cherry tree in a garden outside Moscow on May 11, 2020.

หนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาครั้งนี้ คือจำนวนพันธุ์ของผึ้งที่พบมากในบริเวณห่างจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ หากเทียบกับส่วนที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร

ทั้งนี้ ประชากรผึ้งในปัจจุบันเผชิญภัยคุกคามจากการใช้ยาฆ่าแมลงในภาคเกษตรกรรม ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ และการลดลงของพันธุ์พืช

และการดำรงอยู่ของผึ้งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเพาะปลูกพืชและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

XS
SM
MD
LG