ลิ้งค์เชื่อมต่อ

FBI จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเรื่องความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เนท


สังคมยุคใหม่ซึ่งชีวิตต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนทมากขึ้นเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับกลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้ายด้วยเช่นกัน

นาย Robert Mueller ผู้อำนวยการ FBI กล่าวในการประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เนทหรือ Cyber Security ที่มหาวิทยาลัย Fordham University เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในขณะที่อาชญากรใช้อินเตอร์เนทเพื่อหลอกลวงฉ้อโกงและขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นนั้น สายลับและผู้ก่อการร้ายก็อาจใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เนท เพื่อโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และคุกคามความมั่นคงของประเทศได้เช่นกัน

นาย Austin Berglas หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยด้านอินเตอร์เนทของ FBI ชี้ว่า การก่อการร้ายซึ่งทำงานผ่านระบบอินเตอร์เนทเป็นปัญหาที่ท้าทายเพราะเป็นการยากที่จะรู้ตัวตนและสถานที่ตั้งที่แท้จริงของคนเหล่านี้ และผู้ก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่จะก่อเหตุ เพราะอาจทำงานผ่านอินเตอร์เนทเพื่อขัดขวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินต่างๆ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ หรือทำให้ระบบจ่ายไฟฟ้าต่างๆ หยุดทำงาน เป็นต้น

การใช้อินเตอร์เนทเพื่อส่งข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่หากผู้ใช้มีเจตนาร้ายก็อาจสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นได้ โดยเฉพาะถ้ามีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางทหารเข้าเกี่ยวข้องด้วย และน.อ. Daryl Hancock เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐฯ กล่าวว่าการทำงานต่างๆ ของกองทัพเรือในขณะนี้ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทเป็นเครื่องมือ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูล ดังนั้นหน้าที่หนึ่งของตนคือการสร้างความเข้าใจให้บรรดาเจ้าหน้าที่ตระหนัก และใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนท นอกจากนั้นแล้ว ระบบอาวุธบางระบบของกองทัพเรือสหรัฐฯ ขณะนี้ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เนทเช่นกัน ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงเป็นไปได้ที่ผู้ก่อการร้ายอาจจะละเมิดเข้ามาในระบบและออกคำสั่งยิงอาวุธ จากสถานที่ๆ อยู่ห่างไกล

ส่วนนาย Gary Gagnon ผู้อำนวยการฝ่าย Cyber Security ของบริษัท MITRE บอกว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบอินเตอร์เนทเหมือนกับเกมส์แมวไล่จับหนู เพราะนอกจากจะต้องมีแนวป้องกันด่านแรก เช่นการใช้ firewalls และ password เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดระบบแล้ว ผู้รักษาความปลอดภัยยังต้องสามารถทราบได้ว่า หากระบบของตนถูกละเมิด ผู้ที่เจาะล้วงเข้ามาได้ไปที่ไหนบ้างและได้ข้อมูลอะไรไป รวมทั้งต้องแน่ใจได้ว่าสามารถกำจัดนักเจาะล้วงนี้ออกไปได้อย่างสมบูรณ์ เพราะนักเจาะล้วงอาจจะทิ้งสายไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยข้อมูลที่สำคัญต่อไปโดยที่เราไม่รู้ตัว

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG