ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อียูเตรียมปรับกฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่ทำงานให้ครอบคลุมการทำงานจากบ้าน


work from home
work from home

คณะกรรมการยุโรปมีแผนปรับปรุงกฎเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อสะท้อนสภาพการทำงานในปัจจุบันที่ผู้คนหลายล้านคนเปลี่ยนไปทำงานจากบ้านมากขึ้น ตามรายงานของรอยเตอร์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 คนทำงานเกือบ 40% ทำงานจากบ้านเต็มเวลา ลดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และเพิ่มการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการประชุมออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการยุโรปได้เสนอให้มีการทบทวนกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานเสียใหม่ ตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์ หน้าจอ การจับต้องสัมผัสกับสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงการกำหนดให้มีทางออกฉุกเฉินและช่องระบายอากาศที่เหมาะสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในคู่มือสำหรับความปลอดภัยในการทำงานฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ระหว่างปี ค.ศ.2021 – 2027 ยังจะมีการระบุถึงคำแนะนำด้านสุขภาพจิตของคนทำงานเกือบ 170 ล้านคนในสหภาพยุโรปด้วย โดยปัญหาสุขภาพจิตนี้ส่งผลกระทบต่อคนทำงานในยุโรปราว 84 ล้านคนตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19

รายงานของคณะกรรมการยุโรป ระบุว่า อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดจากสาเหตุเกี่ยวกับการทำงาน สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้อียูมากกว่า 3.3% ของมูลค่าจีดีพีทั้งหมดของอียู และมีการประเมินว่า ทุก ๆ 1 ยูโรที่ลงทุนไปในด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในที่ทำงาน จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาให้แก่นายจ้างในระดับสองเท่าเมื่อเทียบกับการลาป่วยของลูกจ้าง

คณะกรรมการยุโรปยังกล่าวด้วยว่า ต้องการให้สหภาพแรงงานและองค์กรตัวแทนนายจ้างร่วมกันเจรจาต่อรองข้อตกลงว่าด้วยการเปิดรับสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยทางอียูอาจผลักดันให้มีข้อเสนอเรื่องนี้ออกมาภายในปีหน้าด้วย

(ที่มา: สำนักข่าวรอยเตอร์)

XS
SM
MD
LG