ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้าง "ชาย - หญิง" ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอเมริกัน


วันอังคารที่ 10 เมษายนของปีนี้ ถูกกำหนดให้เป็นวัน Equal Pay ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวอเมริกันร่วมสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมด้านค่าแรงในอเมริกา

อย่างไรก็ตาม นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชี้ว่า วัน Equal Pay ไม่ใช่วันที่ผู้คนสมควรจะเฉลิมฉลอง เพราะปัจจุบัน สตรีในอเมริกายังได้รับค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย กล่าวคือ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้หญิงอเมริกันต้องทำงานมากกว่าผู้ชายอเมริกันเกินกว่าสามเดือน จึงจะได้ค่าจ้างรายปีที่เท่าเทียมกัน

ผลสำรวจของเว็บไซต์หางาน Hired.com ชี้ให้เห็นว่า 63% ของผู้ชายอเมริกันมักได้รับเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าผู้หญิงในตำแหน่งงานเดี่ยวกัน และมี 54% ของผู้หญิงที่ระบุว่า พวกเธอรับรู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตการทำงาน ว่าได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายในตำแหน่งเดียวกัน

โดยผู้สนับสนุนวัน Equal Pay ระบุว่า การจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงกับชายนั้น มิใช่เพื่อความยุติธรรมทางเพศเท่านั้น แต่ยังถือเป็นประโยชน์โดยรวมต่อนายจ้างเองและสังคมโดยรวมด้วย

XS
SM
MD
LG