ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความเครียดจากปัญหาการสื่อสารของคู่สมรส เพิ่มโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร


นักวิจัยที่ติดตามศึกษาคู่รักราว 1,200 คน อายุระหว่าง 25 ถึง 74 ปี เป็นเวลา 20 ปี ได้พบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ใส่ใจฟังเสียงหรือความเห็นซึ่งกันและกัน จะมีความเครียดทางอารมณ์สะสมแบบเรื้อรังในชีวิตประจำวันมากกว่า และเพิ่มโอกาสความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 42%

ความเครียดทางอารมณ์แบบเรื้อรังนี้เกี่ยวข้องกับสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตหกอย่าง คือ โรคหัวใจ มะเร็ง อาการเจ็บป่วยทางปอด อุบัติเหตุ ตับแข็ง และการฆ่าตัวตาย

นักวิจัยบอกว่า เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรต้องมีใครสักคนที่สามารถหันหน้าไปพึ่งพาและรับฟังเรื่องราวหรือปัญหา รวมทั้งให้ความสนใจและสนับสนุนทางอารมณ์ได้ เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาความเครียดและปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

นักวิจัยได้สอบถามคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยตั้งคำถามว่า ตนคิดว่าคนที่อยู่ด้วยนั้นเข้าใจ ใส่ใจและเห็นคุณค่าในตัวเรามากน้อยเพียงใด

โดยกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกในแง่ลบ เช่น ความกลัว ความสิ้นหวัง ความคับข้องใจ ความโกรธ และความวนกระวายใจ เมื่อไม่ได้รับความใส่ใจหรือการรับฟังจากคู่สมรสและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในทางบวกต่ออารมณ์และร่างกาย เช่น ความร่าเริง ความสงบเยือกเย็นของจิตใจ ความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจ เมื่อรู้สึกว่าความเห็นหรือปัญหาของตนนั้นได้รับการใส่ใจ

นักวิจัยอธิบายว่า ความเกี่ยวพันระหว่างอารมณ์หรือความรู้สึกในทางลบจากการไม่ได้รับความสนใจจากคู่ชีวิตที่สร้างความเครียดในชีวิตประจำวันนั้น ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยการช่วยเพิ่มแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร เพิ่มระดับความดันโลหิต รวมทั้งช่วยเพิ่มฮอร์โมนความเครียด Cortisol เป็นต้น

XS
SM
MD
LG