ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ที่ไหนออกกฎบังคับฉีดวัคซีนต้านโควิดบ้าง? 


People queue to receive a vaccination at the NSW Vaccine Centre at Homebush Olympic Park in Sydney, Australia, July 1, 2021.
People queue to receive a vaccination at the NSW Vaccine Centre at Homebush Olympic Park in Sydney, Australia, July 1, 2021.

ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่พุ่งสูงขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์เดลตา และการฉีดวัคซีนประชาชนได้ในที่ยังอัตราส่วนต่ำ ทำให้รัฐบาลหลายประเทศออกกฎบังคับให้บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศที่เริ่มกำหนดให้ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ใช้บริการร้านอาหาร ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจเชื้อไวรัสเป็นลบ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการใช้กฎหรือวางแผนจะใช้กฎดังกล่าว

ออสเตรเลีย

เมื่อปลายเดือนมิ.ย. ออสเตรเลียกำหนดให้ผู้ทำงานดูแลผู้สูงอายุและพนักงานในโรงแรมกักตัว ต้องฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับนักกีฬาพาราลิมปิกที่จะไปแข่งขันที่กรุงโตเกียว

อังกฤษ

อังกฤษกำหนดให้พนักงานบ้านพักคนชราต้องฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป

ไนท์คลับและสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก จะกำหนดให้ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนครบตั้งแต่สิ้นเดือนก.ย. เป็นต้นไป

แคนาดา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. สำนักข่าวซีบีซีรายงานว่า แคนาดากำลังตัดสินใจว่าจะกำหนดให้บุคลากรรัฐบางตำแหน่งต้องฉีดวัคซีนหรือไม่

Vaccination
Vaccination

ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง กำหนดให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนต้องฉีดวัคซีน ผู้ที่ต้องการเข้าโรงภาพยนตร์หรือโดยสารรถไฟ ต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดเป็นลบ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. รัฐบาลฝรั่งเศสเผยว่า เจ้าของธุรกิจที่ไม่ตรวจหลักฐานทางสุขภาพของลูกค้า จะถูกปรับเงินเริ่มต้นที่ 1,500 ยูโร และจะเพิ่มสูงขึ้นหากฝ่าฝืนกฎในครั้งต่อๆ ไป

กรีซ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. กรีซกำหนดให้พนักงานบ้านพักคนชราต้องฉีดวัคซีนโดยทันที ส่วนบุคลากรสาธารณสุขต้องฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไป ขณะที่บาร์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และพื้นที่ปิดอื่นๆ เปิดรับเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียใช้กฎบังคับฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนก.พ. โดยทางการกรุงจาการ์ตาจะปรับเงินผู้ไม่ยอมฉีดวัคซีนเป็นเงินไม่เกิน 357 ดอลลาร์

อิตาลี

เมื่อเดือนมี.ค. รัฐบาลอิตาลีออกกฎหมายให้บุคลา่กรสาธารณสุข รวมถึงเภสัชกร ต้องฉีดวัคซีน ผู้ไม่ยอมฉีดวัคซีนอาจถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในเวลาที่เหลือทั้งปี

คาซัคสถาน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. กระทรวงสาธารณสุขคาซัคสถานระบุว่า ผู้ที่ต้องทำงานกับฝูงชนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีนหรือต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์

People wait in line for a COVID-19 vaccine at a vaccination center in Gostinny Dvora, a huge exhibition place in Moscow, Russia, as the country faces a sharp surge in coronavirus cases.
People wait in line for a COVID-19 vaccine at a vaccination center in Gostinny Dvora, a huge exhibition place in Moscow, Russia, as the country faces a sharp surge in coronavirus cases.

โปแลนด์

โปแลนด์อาจบังคับฉีดวัคซีนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนส.ค. เป็นต้นไป


รัสเซีย

สื่อมอสโก ไทมส์ รายงานว่า กรุงมอสโกออกกฎให้พนักงานภาคบริการต้องฉีดวัคซีนครบภายในวันที่ 15 ส.ค.

นับตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป ชาวกรุงมอสโกไม่ต้องแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อยืนยันว่า ตนฉีดวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันแล้ว ก่อนเข้าคาเฟ่ ร้านอาหาร และบาร์


ซาอุดิอาระเบีย

เมื่อเดือนพ.ค. ซาอุดิอาระเบียกำหนดให้พนักงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการกลับเข้าที่ทำงาน ต้องฉีดวัคซีน แต่ไม่ได้ระบุว่ากฎดังกล่างจะบังคับใช้เมื่อใด

นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสถานที่ราชการ สถานที่เอกชน สถานศึกษา และขนส่งสาธารณะได้

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. สื่อทางการ SPA รายงานโดยอ้างกระทรวงกลาโหมว่า ชาวซา่อุต้องได้รับวัคซีนสองโดสก่อนเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. เป็นต้นไป

เติร์กเมนิสถาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. กระทรวงสาธารณสุขเติร์กเมนิสถานระบุว่า จะกำหนดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีนทุกคน


(ที่มา: สำนักข่าวรอยเตอร์)

vaccine mandate infographic
vaccine mandate infographic

XS
SM
MD
LG