ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพชี้ความพร้อมรับมือโรคระบาดของไทยอยู่ในแถวหน้าของโลก


Tourist line-up in a health control at the arrival section at Suvarnabhumi international airport in Bangkok, Thailand, Januaruy 19, 2020
Tourist line-up in a health control at the arrival section at Suvarnabhumi international airport in Bangkok, Thailand, Januaruy 19, 2020

รายงาน ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security (GHS) Index ชี้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือวิกฤติโรคระบาดในระดับต้นๆ ของโลก

รายงาน GHS Index โดยทีมนักวิจัยโครงการ Nuclear Threat Initiative มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ และ The Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาร The Economist ได้ชื่อว่าเป็นการประเมินสถานะความมั่นคงด้านสุขภาพโลกที่ครอบคลุมที่สุดฉบับแรก

Global Health Security Index 2019
Global Health Security Index 2019

รายงานนี้ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 195 ประเทศ และวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ 6 ปัจจัยอันได้แก่ การป้องกัน การตรวจจับและรายงาน ความรวดเร็วในการโต้ตอบและรับมือ ระบบสาธารณสุข มาตรฐานการปฏิบัติตามบรรทัดฐานโลก และความเสี่ยงต่างๆ

Global Health Security Index 2019
Global Health Security Index 2019

รายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 6 ด้วยคะแนน 75.5 จาก 100 คะแนน และเป็นประเทศกำลังพัฒนาหนึ่งเดียวใน 15 ประเทศที่มีการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพสูงสุด 15 อันดับ ซึ่งนำโดย สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

Global Health Security Index 2019
Global Health Security Index 2019

เมื่อแบ่งตามปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดในด้านการตรวจจับและรายงาน ที่ 81 คะแนน ขณะที่คะแนนด้านความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในระดับต่ำ ที่ 56.4

ส่วนจีน ที่เป็นประเทศศูนย์กลางการระบาดครั้งนี้ อยู่ในอันดับที่ 51 ด้วยคะแนน 48.2 และมีคะแนนระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่ 64.4 ซึ่งสูงที่สุด เมื่อเทียบกับ 5 ปัจจัยอื่น

XS
SM
MD
LG