ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญแนะการทำสวนเกษตรแบบ ‘อนุรักษ์นิยม’ ช่วยบำรุงดิน


ผู้เชี่ยวชาญแนะการทำสวนเกษตรแบบ ‘อนุรักษ์นิยม’ ในยุคปัจจุบันเพื่อลดการใช้ปุ๋ย และลดความจำเป็นในการใช้รถแทร็คเตอร์พรวนดิน

เดวิด มอนโกเมอรี่ (David Montgomery) เจ้าของหนังสือ “Growing a Revolution” ที่แนะนำการทำสวนเกษตรแนว ‘อนุรักษ์นิยม’ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หลักสำคัญของการปลูกพืชแนวทางนี้มีสามข้อใหญ่ๆ

ข้อแรก คือการไม่พรวนดิน

ข้อที่สองคือการปลูกพืชคลุมดินตลอดการเพาะปลูก

ข้อสาม เป็นเรื่องการหมุนเวียนปลูกพืชที่หลากหลาย

นักวิชาการ เรย์ วีล จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ กล่าวว่าการปลูกพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในยุคที่เกิดภาวะโลกร้อน และวิธีนี้ยังสามารถป้องกันการสูญเสียผิวดินด้วย

ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางรายที่ทดลองปลูกพืชด้วยวิธีนี้บอกว่า การหมุนเวียนปลูกพืชเชิงพาณิชย์แตกต่างพันธุ์สลับกันไป ช่วยให้ดินสมบูรณ์และลดการใช้ปุ๋ยและทำให้ดินร่วน

ดังนั้นจึงลดความจำเป็นที่ต้องพรวนดิน และช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถแทรคเตอร์เข้าพื้นที่การเกษตร

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืชหมุนเวียน และบางครั้งต้องปลูกพืชซ้ำเพราะเกิดปัญหาศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิต

XS
SM
MD
LG