ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าการกำมือขวาอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำข้อมูลได้ราว 15 %


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ruth Propper ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการซึ่งศึกษาเรื่องการทำงานของสมองที่มหาวิทยาลัย Montclair State University ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทดลองศึกษาเรื่องการใช้อวัยวะซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของสมอง โดยทดสอบเรื่องนี้กับกลุ่มตัวอย่างที่ถนัดขวา 51 คน และพบว่าในกลุ่มที่ลองให้กำมือข้างขวาขณะที่จำข้อมูล และให้กำมือข้างซ้ายเมื่อเรียกข้อมูลที่จำไว้กลับคืนมานั้น จะทำได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่กำมือราว 15 % นักวิจัยอธิบายว่าการใช้อวัยวะซีกขวามีผลต่อการทำงานของสมองซีกซ้ายซึ่งควบคุมเรื่องเกี่ยวกับความจำ


นักวิจัยกล่าวว่าถึงแม้ผลแตกต่างราว 15 % นี้อาจไม่มีนัยสำคัญทางสถิติก็ตาม แต่เทคนิคนี้ก็อาจใช้ได้ผลในเรื่องทั่วๆ ไป เช่นการกำมือข้างขวาขณะที่หาที่จอดรถ และลองกำมือข้างซ้ายเพื่อเรียกความจำเรื่องจุดที่จอดรถนี้กลับมา
XS
SM
MD
LG