ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนกับญี่ปุ่นแข่งขันขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟ


Thailand Infrastructure
Thailand Infrastructure

นอกจากเครือข่ายรางรถไฟแล้ว จีนกับญี่ปุ่นยังแสดงความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศไทย

ความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกำลังส่งผลกระทบไปทั่วเอเชีย รวมถึงโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟเชื่อมพม่าและไทยกับอินโดจีน

โครงการเครือข่ายรางรถไฟที่จีนสนับสนุนนั้น คือการเชื่อมเหนือและใต้ จากระยองไปยังหนองคาย และมีส่วนรางแยกที่เชื่อมไปถึงกรุงเทพฯ

ส่วนโครงการที่ญีปุ่นผลักดันนั้นเป็นการเชื่อมต่อด้านตะวันออกกับตะวันตก คือจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดเสียมเรียบในกัมพูชา และเมืองทวายของพม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งญีปุ่นเป็นผู้สนับสนุนรว่มกับรัฐบาลไทยและพม่า

laos-china-thai-railway-map
laos-china-thai-railway-map

นอกจากเครือข่ายรางรถไฟสองเส้นทางที่ระบุมาแล้ว จีนกับญี่ปุ่นยังแสดงความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศไทยด้วย

XS
SM
MD
LG