ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนเผยรายงานปกขาวประจำปีด้านยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงระบุถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้


Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy, May 2
Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy, May 2

จีนระบุถึงการปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองนอกชายฝั่งไปเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลเปิดมากขึ้น

ทางการจีนเปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคง ซึ่งระบุว่าการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณหมู่เกาะ Spratly ในทะเลจีนใต้ ซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณนั้น มิได้แตกต่างจากโครงการก่อสร้างทั่วไป เช่นการซ่อมแซมถนน หรือการสร้างสะพานและอาคารต่างๆ

This photo taken through a window of a military plane shows China's apparent reclamation of Mischief Reef in the Spratly Islands in the South China Sea, May 11, 2015.
This photo taken through a window of a military plane shows China's apparent reclamation of Mischief Reef in the Spratly Islands in the South China Sea, May 11, 2015.

ข้อพิพาทระหว่างหลายประเทศในทะเลจีนใต้ตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ หลังจากพบหลักฐานว่าจีนเริ่มโครงการก่อสร้างหลายอย่างในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ซึ่งจีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ ซึ่งดูเหมือนเป็นความพยายามขยายอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน Yang Yujun กล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างงานแถลงเปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงของรัฐบาลจีน โดยบอกว่าจากมุมมองของตน ไม่คิดว่าโครงการก่อสร้างต่างๆ เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับท่าทีหรือพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ แต่มีฝ่ายตรงข้ามกับจีนที่พยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็น

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน Yang Yujun ระบุว่า มีบางประเทศที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพจีน และตั้งใจแสดงความกังวลมากเกินไปต่อเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ และว่ามีความเป็นไปได้ที่บางประเทศอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการของภูมิภาคนี้ในอนาคต

บรรดาผู้สื่อข่าวเชื่อว่าแม้โฆษก Yang มิได้ระบุว่าประเทศที่ตนพูดถึงนั้นคือประเทศใด แต่เป็นที่แน่ชัดว่ามุ่งเป้าไปที่สหรัฐฯ โดยตรง ทางสหรัฐฯ เองเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวณของกองทัพสหรัฐฯ ได้ส่งรายงานมาว่ามีเรือจีนหลายลำประจำอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ซึ่งรวมถึงทางขึ้นลงเครื่องบิน หอควบคุมอากาศยาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทหาร

A U.S. Navy crewman aboard a P-8A Poseidon surveillance aircraft views a computer
A U.S. Navy crewman aboard a P-8A Poseidon surveillance aircraft views a computer

ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ระบุว่า กำลังพิจารณาเพิ่มการลาดตระเวณทั้งทางทะเลและทางอากาศในบริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงจุดยืนว่าสหรัฐฯสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านบริเวณที่กำลังเกิดความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลสำคัญในบริเวณทะเลจีนใต้

อย่างไรก็ตาม จีนตอบโต้ว่าจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่สร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าวพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนั้น และว่าความตั้งใจของจีนคือการสร้างจุดศุนย์กลางเพื่อใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนช่วยตรวจสอบภัยธรรมชาติและจัดการแหล่งทรัพยากรต่างๆทางทะเล

ในรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงที่เปิดเผยในวันอังคาร ทางการจีนยังระบุถึงโครงร่างแผนยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพทางทะเลของกองทัพจีน โดยจะปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองนอกชายฝั่ง ไปเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลเปิดมากขึ้น ขณะที่กองทัพอากาศของจีนก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการมุ่งเน้นป้องกันดินแดนของจีนเอง ไปเป็นการผสมผสานระหว่างการจู่โจมและการป้องกันตนเอง

Maps showing the claims of six Asian countries contesting all or parts of the Spratly and Paracel islands in the South China Sea.
Maps showing the claims of six Asian countries contesting all or parts of the Spratly and Paracel islands in the South China Sea.

โฆษก Yang กล่าวว่าจีนจะยังคงเดินตามความมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้ และรักษาจุดยืนเดิมทางการทหาร พร้อมระบุว่าจีนมิได้ต้องการเป็นมหาอำนาจทางทหารหรือมีส่วนร่วมในลัทธิขยายอำนาจทางการทหารแต่อย่างใด

ทางเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าจีนยังไม่มีแผนจะตั้งฐานทัพทหารนอกประเทศ และว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรบเพิ่มนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการที่แท้จริงทางทหารของจีน

ผู้สื่อข่าว Bill Ide รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง

XS
SM
MD
LG