ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้บริโภคในเมืองจีนซื้อสินค้าหลายอย่างแพงกว่าในต่างประเทศ


สินค้าหลายอย่างที่ขายในประเทศจีนนับตั้งแต่กาแฟ Starbucks ไอศรีม Haagen-Dazs คอมพิวเตอร์ iPad 2 จนถึงรถยนต์ Cadillac Escalade ล้วนแต่มีราคาสูงกว่าในต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้มีเหตุผลจากการที่ชนชั้นกลางในประเทศจีนขยายตัวมากขึ้น และคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อรวมทั้งต้องการสินค้าชั้นดีมียี่ห้อจากต่างประเทศ จากการที่ธุรกิจต่างๆ ใช้กลยุทธการตั้งราคาสินค้าของตนให้สูงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและคุณค่าของสินค้า และจากการเก็บภาษีและอากรขาเข้า รวมทั้งกฏระเบียบความล่าช้าของระบบราชการจีนซึ่งเพิ่มต้นทุนของการทำธุรกิจและส่งผลต่อราคาสินค้าด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้สินค้าจำนวนมากในประเทศจีนจะมีราคาสูงกว่าในตลาดอื่นก็ตาม แต่สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมซึ่งการแข่งขันสูงมากในเมืองจีน และยอดขายโดยรวมรวมทั้งส่วนแบ่งตลาดสำคัญกว่ากำไรต่อหน่วยนั้น ราคา Coca-Cola กระป๋องที่ขายในร้านบริการสะดวกของจีนตกเพียงกระป๋องละ 2.8 หยวนหรือราว 15 บาทไทย เมื่อเทียบกับกระป๋องละราว 1 ดอลลาร์หรือกว่า 30 บาทไทยในร้านค้าลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ
XS
SM
MD
LG