ลิ้งค์เชื่อมต่อ

บริษัทการลงทุนในธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่เตรียมจัดสรรเงินให้เปล่าแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย


Y Combinator บริษัทการลงทุนในธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่ จัดสรรเงินให้เปล่าแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย 100 ครอบครัวในแต่ละเดือน เดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์ เป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี

ทางบริษัทจะสุ่มเลือกครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนียขึ้นมา โดยครอบครัวที่เข้าข่ายรับเงินให้เปล่านี้จะต้องอยู่ในเขตเมือง Oakland

Y Combinator กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการทดลองซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของรัฐแคลิฟอร์เนีย

สิ่งที่ Y Combinator ต้องการทราบก็คือ ผู้ที่ได้เงินพอใช้จ่ายประจำวันจะเลือกที่จะทำงานหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่

การทดลองนี้มีขึ้นขณะที่งานหลายชนิดถูกใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแทนมนุษย์และคนถูกเลิกจ้างงานมากขึ้น

Y Combinator บอกว่าเมื่อคนมีรายได้ฟรีก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิต และทางบริษัทต้องการทราบว่าอิสระดังกล่าวมีผลต่อชีวิตคนอย่างไร

XS
SM
MD
LG