ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ศาสตราจารย์จาก ม.Princeton คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์


Professor Angus Deaton, winner of the 2015 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, as the Permanent Secretary for the Royal Swedish Academy of Sciences addresses a press conference to announce the winner of the prize, Oct.
Professor Angus Deaton, winner of the 2015 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, as the Permanent Secretary for the Royal Swedish Academy of Sciences addresses a press conference to announce the winner of the prize, Oct.

คณะกรรมการชื่นชมการใช้ข้อมูลด้านครัวเรือนในการทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ และการกีดกันทางเพศในครอบครัว

อาจารย์ Angus Deaton ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Princeton คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานการศึกษาปัญหาความยากจน ประเด็นเรื่องสวัสดิการ และการบริโภค

คณะกรรมการรางวัลโนเบลอาจารย์ Deaton เป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาด้านใหม่ๆ ในสาขา เศรษฐศาสตร์จุลภาค, มหภาค และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ด้วยการเชื่อมโยงหัวข้อเรื่องรายได้สะสมเข้าด้วยกับการตัดสินใจของผู้บริโภค

งานของอาจารย์ Deaton มุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามสามประการ หนึ่งคือผู้บริโภคกระจายการใช้จ่ายของตนอย่างไรสำหรับสินค้าชนิดต่างๆ สองคือรายได้ของสังคมถูกใช้ไปอย่างไร และสาม จะวัดผลและวิเคราะห์เรื่องสวัสดิการรวมทั้งความยากจนอย่างไร

คณะกรรมการชื่นชมการใช้ข้อมูลด้านครัวเรือนในการทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ การบริโภคอาหาร และการกีดกันทางเพศในครอบครัว

อาจารย์ Deaton เป็นผู้ถือสัญชาติอังกฤษและอเมริกัน เขาเกิดในสก็อตแลนด์ และสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Princeton ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1983

XS
SM
MD
LG