ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจชี้คนรุ่นสหัสวรรษไม่ชอบใช้บัตรเครดิต 


Consumer credit cards

ตัวเลขจากธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่า จำนวนคนรุ่นสหัสวรรษ หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี ในประเทศที่ถือบัตรเครดิต ลดจำนวนลงต่ำที่สุด คือประมาณ 33% ในขณะนี้ โดยธนาคารกลางเริ่มเก็บตัวเลขในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989

ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ไม่รีบร้อนที่จะมีบัตรเครดิต ก็เพราะคนเหล่านี้มักจะมีภาระหนี้สินจากการกู้เงินเรียนหนังสือ ซึ่งต้องใช้คืนเมื่อจบการศึกษา และการสำรวจพบว่า คนรุ่นนี้พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเพื่อชำระหนี้สินให้หมดไป

ในขณะเดียวกัน บัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบการเงินในสหรัฐ คนที่คิดจะตั้งตัว มีครอบครัว ซื้อบ้าน ซื้อรถ จะต้องเริ่มสร้างประวัติเครดิตที่ดีเมื่อเริ่มทำงาน เพื่อจะขอกู้เงินซื้อบ้าน และซื้อรถได้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำ

เวลานี้มี app เรียกชื่อว่า Level Money ออกมาให้ใช้ และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น GPS ทางการเงิน การใช้ไม่ยาก เมื่อให้ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิตเข้ากับ app นี้แล้ว app จะคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย และกำหนดรายจ่ายประจำวัน รวมทั้งเงินที่ต้องเก็บออมทุกเดือนให้ด้วย

XS
SM
MD
LG