ลิ้งค์เชื่อมต่อ

e-book ทำให้มีคนอ่านหนังสือไม่จบเล่มมากขึ้น


นักจิตวิทยากล่าวว่าการอ่านหนังสือไม่จบเล่มมักทำให้เรารู้สึกผิดและไม่สบายใจ ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ถูกสร้างมาให้มองสิ่งต่างๆ ในสภาพที่สำเร็จหรือเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นแรงจูงใจพื้นฐานคือการทำอะไรให้แล้วเสร็จ แต่ในยุคสมัยของหนังสือในระบบดิจิตัลหรือ e-book นี้ เทคโนโลยีทำให้การหยุดอ่านหนังสือและกลับมาอ่านใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่บรรณาธิการฝ่ายหนังสือของนิตยสาร O ของ Oprah Winfrey กล่าวโทษสไตล์การเขียนหนังสือยุคใหม่ที่เน้นเรื่องเทคนิคการเขียนมากกว่าศิลปะในการเล่าเรื่อง ว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านมักวางหนังสือลงกลางคันก่อนที่จะอ่านจบ

นักจิตวิทยาอธิบายด้วยว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Type A คือชอบการแข่งขันเอาชนะมักมีโอกาสเลิกอ่านหนังสือกลางคันมากกว่า หากรู้สึกว่าหนังสือที่ตนอ่านนั้นไม่มีคุณค่าหรือให้รางวัลตอบแทนเท่าที่ควร ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Type B ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสบายๆ ก็มีแนวโน้มจะไม่เริ่มอ่านหนังสือหากรู้ตัวว่าไม่มีเวลาอ่านจนจบ

อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ควรให้โอกาสผู้อ่านหนังสือที่จะหยุดอ่านเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อปลดเปลื้องปมตั้งแต่สมัยเด็กว่าการอ่านหนังสือนั้นเป็นเสมือนภาระที่ต้องทำจนจบเหมือนกับการกินข้าวให้หมดจานนั่นเอง
XS
SM
MD
LG