ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันพยายามยกระดับไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐานสำหรับการก่อสร้าง


คุณภาพของไม้ไผ่สูงกว่าไม้เนื้ออ่อนบางชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ในสหรัฐฯ ขณะนี้

คณะนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh พยายามยกระดับไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง โดยทดสอบความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น

ผู้วิจัยพบว่า คุณภาพของไม้ไผ่สูงกว่าไม้เนื้ออ่อนบางชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ในสหรัฐฯ ขณะนี้ด้วย

การศึกษานี้ระบุว่าความแข็งแกร่งของไม้ไผ่อย่างน้อยสามพันธุ์เทียบเท่ากับเหล็ก และมีศักยภาพในการทำคาน วางพื้น และตั้งโครงสำหรับการทำงานของช่างได้

นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์พบข้อดีจากไม้ไผ่อีกประการหนึ่งที่จัดรูปทรงให้โค้งงอได้ตั้งแต่ตอนปลูก ซึ่งโดยปกติจะโตเร็วกว่าไม้ชนิดอื่นๆ คือปลูกเพียงสามปีสามารถนำมาใช้งานได้ เทียบกับ 10 ปีสำหรับไม้เนื้ออ่อน และ 30 ปี สำหรับไม้เนื้อแข็ง

XS
SM
MD
LG