ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิจัยชี้ 'คนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย' มีความหลายหลายมากทั้ง 'ฐานะ' และ 'ชาติพันธุ์'


ผู้ที่มีเชื้อสายอินเดีย อยู่ในภาวะยากจนเพียงร้อยละ 7.5 แต่หากเป็นผู้ที่มาจากเมียนมา ตัวเลขดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 35

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:40 0:00

การศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนรวดเร็วที่สุดในอเมริกา ชี้ว่าคนกลุ่มนี้มีความหลากหลายภายในกลุ่มอย่างมาก

หน่วยงานที่ทำการสำรวจ Pew Research Center กล่าวว่า ในช่วงเวลา 15 ปี ที่เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 จำนวนประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 20 ล้านคน ถือว่าขยายตัวร้อยละ 72

หากเปรียบเทียบกับผู้ที่มาจากทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ หรือ Hispanic ประชากรของกลุ่มดังกล่าวเติบโตในช่วงเดียวกันร้อยละ 60

ในกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ร้อยละ 94 มาจากกลุ่มย่อยๆ อีก 19 กลุ่มจากประเทศกว่า 20 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้หรืออนุทวีป เป็นต้น

กลุ่มที่มีประชากรกลุ่มย่อยจากเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด คือที่มีเชื้อสาย ภูฏาน เนปาล และเมียนมา ส่วนกลุ่มที่ขยายตัวช้าที่สุดคือที่มาจากลาวและญี่ปุ่น

Pew Research Center ระบุว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย จะเป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อสายต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาภายในปี ค.ศ. 2055 หรือ 38 ปีจากนี้ คือน่าจะแซงหน้ากลุ่ม Hispanic

Pew Research ประเมินว่า ผู้ที่มาจากเอเชีย จะคิดเป็นร้อยละ 38 ของผู้มีเชื้อสายคนต่างด้าวในสหรัฐฯ เทียบกับ ร้อยละ 31 ของชาว Hispanic

คนที่มีเชื้อสายจีนจะเป็นคนกลุ่มใหญ่สุดสำหรับชาวอเมริกันที่มีต้นตอจากเอเชีย (Asian Americans) กล่าวคือ มีจำนวน 4 ล้าน 9 แสนคน หรือเกือบหนึ่งในสี่ของ Asian Americans

ที่รองลงมาคือ ผู้ที่มาจากอินเดียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจำนวน 4 ล้านและ 3.9 ล้านคนตามลำดับ

ส่วนผู้ที่มีพื้นเพจากประเทศเวียดนาม เกาหลี และญี่ปุ่น ต่างล้วนมีจำนวนผู้ที่อยู่ในอเมริกาเกินหนึ่งล้านคนทั้งสิ้น ในกลุ่มที่เหลือมีกลุ่มย่อยทั้งหมด 13 กลุ่ม ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็น ร้อยละ 12 ของชาว Asian Americans

การสำรวจชิ้นนี้ชี้ว่า เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเกิดในต่างประเทศ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาจากกลุ่มย่อยใด เช่น ในบรรดา Asian Americans จากญี่ปุ่น เพียงร้อยละ 27 ที่เกิดนอกสหรัฐฯ เทียบกับร้อยละ 92 สำหรับผู้มีเชื้อสายภูฏาน

สำหรับกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้ทำวิจัยพบว่า ในสหรัฐฯ มีบุคคลกลุ่มนี้อยู่ทั้งหมด 11 ล้าน 1 แสนคน และ ผู้ที่มาจากทวีปเอเชียคิดเป็น ร้อยละ 13

หากดูสถานะทางเศรษฐกิจ Asian Americans เป็นกลุ่มที่ฐานะดีกว่าคนทุกกลุ่มที่เหลือในอเมริกา แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างกลุ่มย่อย

รายได้ต่อครัวเรือนของ Asian Americans เฉลี่ยอยู่ที่ 73,060 ดอลลาร์ ต่อปี สูงกว่ารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของอเมริกาเกือบ 2 หมื่นเหรียญ

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบในกลุ่มย่อย ผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 1 แสนดอลลาร์ต่อปี มากกว่าผู้ที่มีเชื้อสายเมียนมาที่มีรายได้ 36,000 ต่อครอบครัว

ในบรรดา Asian Americans ทั้งหมด ร้อยละ 12.1 อยู่ในสถานะยากจน เทียบกับร้อยละ 15.1 สำหรับคนอเมริกันโดยรวม

ผู้ที่มีเชื้อสายอินเดีย อยู่ในภาวะยากจนเพียง 7.5 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเป็นผู้ที่มาจากกลุ่มคนเมียนมา ตัวเลขดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 35 ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความแตกต่างด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มย่อยในประชากร Asian Americans

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Matt Hilburn)

XS
SM
MD
LG