ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ดร. ดาราดิเรก เอกชัย รองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette ตอนที่ 1


สัมภาษณ์ดร. ดาราดิเรก เอกชัย รองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette ตอนที่ 1

ดร. ดาราดิเรก เอกชัย เป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette เมือง Milwaukee มลรัฐ Wisconsin ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนและการวิจัยมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมแต่งหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสาร ตลอดจนได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการมามากมาย

รองศาสตราจารย์ดร.ดาราดิเรกอธิบายถึงการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์ และการสอนนักศึกษาอเมริกัน ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ รายงาน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG