ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น ผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville มลรัฐ South Carolina (ตอนที่ 1)


สัมภาษณ์ ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น ผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville มลรัฐ South Carolina (ตอนที่ 1)

ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น (Dunagin) เป็นผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville ในเมือง Greenville มลรัฐ South Carolina ศูนย์การศึกษา Greenville เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในมลรัฐ South Carolina 8 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัย Clemson และมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ South Carolina วิทยาเขตต่างๆ โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา แต่เน้นในด้านสาขาวิชาการศึกษา การพยาบาลและธุรกิจ

ศูนย์การศึกษา Greenville มีชื่อเสียงในด้านที่เป็นศูนย์การศึกษา ที่ตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เช่น ทั้งในด้านการเรียนการสอนทางไกล และในด้านการเลือกที่ตั้งอาคารเรียน ให้รวมอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้า ภัตตาคาร สถานรับเลี้ยงเด็ก ตลอดจนสำนักงานองค์การต่างๆ ตั้งอยู่ เพื่อที่นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วปลีกเวลามาเรียน จะได้มีโอกาสเรียนได้สะดวกอย่างเต็มที่

เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG