ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณสมจินต์ เปล่งขำ แห่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงเรื่องเรื่องการส่งออกกุ้งแช่แข็งของไทย


คุณสมจินต์ เปล่งขำ แห่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงเรื่องเรื่องการส่งออกกุ้งแช่แข็งของไทย
คุณสมจินต์ เปล่งขำ แห่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงเรื่องเรื่องการส่งออกกุ้งแช่แข็งของไทย

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ชี้แจงด้านการส่งออกกุ้งแช่แข็งของไทยว่า เพิ่มขึ้นสูงมาก สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาโรคกุ้งในอินโดนีเซีย และมรสุมในอินเดีย

ส่วนวิกฤตการณ์น้ำมันรั่วในอ่าวเม็กซิโกที่มลรัฐหลุยเซียน่านั้นก็ส่งผลบ้าง และแม้กุ้งแช่แข็งของไทยจะมีราคาสูงกว่ากุ้งจากประเทศอื่น กุ้งไทยก็ยังสามารถครองตลาดสหรัฐมาได้ตลอด

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG