ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศิรัส นิติทัศนกุล เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในนครนิวยอร์ค ในงาน Siamese Connection


คุณศิรัส นิติทัศนกุล เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในนครนิวยอร์ค ในงาน Siamese Connection

คุณศิรัส นิติทัศนกุล เป็นศิลปินด้านนาฎยศิลป์ตะวันตก เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังมาแสดงในพิธีเปิดและปิดงานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในนครนิวยอร์ค ชื่องาน Siamese Connection ของกลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์ค Thai Artists Alliance ที่ศูนย์ศิลปะ Dumbo ใน Brooklyn

ในงานแสดงวันนี้ คุณศิรัสเปรียบจิตใจคนได้เหมือนกับดอกบัว ที่พยายามจะให้โผล่พ้นน้ำตามหลักพระพุทธศาสนา

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG