ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวโจมตีสหรัฐและประเทศอื่นๆ ที่หาทางลงโทษอิหร่าน เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์


ประธานาธิบดีอิหร่าน มาห์หมุด อามาดีเนจาด กล่าวโจมตีสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆ ที่แสวงหาทางลงโทษอิหร่าน

ประธานาธิบดีอิหร่าน มาห์หมุด อามาดีเนจาด กล่าวโจมตีสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆ ที่แสวงหาทางลงโทษอิหร่าน เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้น อย่างยืดยาว เมื่อเขากล่าวปราศรัยในวาระที่การประชุม ห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ ที่สหประชาชติในนครนิวยอร์กเริ่มขึ้น

ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวโจมตีสหรัฐ อิสราเอลและวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทำให้ผู้แทนอเมริกัน ฝรั่งเศส และอังกฤษประท้วงด้วยวิธีเดินออกไปจากที่ประชุม

เขาโจมตีสหรัฐว่า เป็นชาติแรกที่ผลิตและใช้ระเบิดนิวเคลียร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และว่าสหรัฐเป็นประเทศที่มีคนเกลียดชังมากที่สุด รายหนึ่งในประวัติศาสตร์ เขายังกล่าวหาว่าอิสราเอล ซึ่งมีคนเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ อยู่ในความครอบครอง แต่อิสราเอลปฏิเสธเรื่องนั้นว่า มีหัวรบนิวเคลียร์นับร้อยๆหัวอยู่ในคลังแสง และสหรัฐกับพันธมิตรให้ความช่วยเหลือ แก่โครงการนิวเคลียร์ของอิสราเอล

ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีอิหร่าน แสดงวาทะตีสำนวนโวหาร เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตาม แต่นานาประเทศยังคงสงสัยว่า อิหร่านดำเนินโครงการลับๆ เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์

เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูน ส่งเสริมประธานาธิบดีอิหร่าน ให้ติดต่อเจรจาแบบสร้างสรรค์ และปฎิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติที่ใช้บังคับอยู่นั้น โดยสมบูรณ์ และให้ความร่วมมือกับองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

เขากล่าวว่าขอพูดไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นภาระของอิหร่านที่จะต้องให้ความกระจ่าง เพื่อให้หมดความสงสัยและหมดความวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการของอิหร่าน นายบาน กี-มูนยังเร่งเร้าอิหร่านให้ยอมรับข้อเสนอ ที่องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเสนอไว้ เป็นเวลานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ โดยกล่าวว่าเรื่องที่ว่านั้น จะเป็นมาตรการสร้างความมั่นใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ประธานาธิบดีมาห์หมุด อามาดิเนจาดตอบนายบาน กี-มูนผ่านล่ามว่า อิหร่านยอมรับข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชื้อเพลิง

เสียงล่าม เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ข้าพเจ้าอยากจะแจ้งให้ท่านและผู้อำนวยการ

ขององค์การแห่งนั้น ด้วยทราบว่าเรายอมรับข้อตกลงดังกล่าวตั้งแต่แรก ข้าพเจ้าอยากประกาศให้ทราบว่า ข้อตกลงนั้นเป็นที่ยอมรับแล้ว “แต่ตามความจริงแล้ว อิหร่านยังมิได้ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศ ทราบชัดว่าเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว และพยายามจะให้มีการแก้ไขเงื่อนไข ในข้อตกลงฉบับดั้งเดิม

ในวันอาทิตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตันให้สัมภาษณ์ทางรายการ “พบกับสื่อ”ของข่ายงานโทรทัศน์ เอ็นบีซีว่าท่านอยากเห็นอิหร่านประกาศตัวว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา ห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ แต่ท่านไม่คิดว่าอิหร่านจะทำเช่นนั้น

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตันกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ ถ้าอิหร่านบอกว่าเต็มใจ จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ นั่นก็จะถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากทีเดียว ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทำดังกล่าว ข้าพเจ้าคิดว่า พวกเขามาเพื่อเบนความสนใจและทำให้ประเด็นดังกล่าวสับสน อิหร่านละเมิดเงื่อนไขของสนธิสัญญาฉบับนั้น “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตัน ซึ่งจะกล่าวปราศรัย ต่อที่ประชุมแห่งนั้นในวันจันทร์กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประชุมแห่งนั้น ได้แก่การลดอาวุธนิวเคลียร์ การห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

การประชุมที่ว่านี้จะทำกันทุกระยะห้าปี นับตั้งแต่สนธิสัญญาห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ มีผลใช้บังคับในปีพุทธศักราช 2513 โดยจะมีผู้แทนของ 189 ประเทศมาร่วมการพิจารณาหารือ เกี่ยวเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญสามข้อดังที่กล่าวมาแล้วของสนธิสัญญา ห้ามการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์

XS
SM
MD
LG