ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความสำนักงานทนายความ Law Lex เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐ


สัมภาษณ์คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความสำนักงานทนายความ Law Lex เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐ

ในช่วงที่มีข่าวด้านกฏหมายคนเข้าเมืองว่า ประเทศไทย ติดอันดับห้าประเทศแรก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแปลงสัญชาติสหรัฐ กำลังเพ่งเล็ง ไม่อยากให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศนี้

คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานทนายความ Lex Law ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฏหมายคนเข้าเมืองและการลงทุนธุรกิจ ในอเมริกาอธิบายว่า สำนักงานทนายความ Lex Law จะสามารถช่วยคนไทยได้หลายด้าน

คุณนาถวดี เล่าถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ช่วยทนายความด้านกฏหมายคนเข้าเมือง และอธิบายว่า ในด้านกฏหมายคนเข้าเมือง มีคนไทยไม่น้อยราย ที่ถูกหลอกต้ม พร้อมทั้งมีข้อแนะนำไม่ให้ถูกหลอกต้ม

สำนักงานทนายความ Lex Law กำลังจะไปเปิดสำนักงานที่เมืองไทยในเร็วๆ นี้

ท่านผู้ฟังที่สนใจ จะติดต่อเธอได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 454 5810 (Thailand) หรือ 1-347-668-8279 (USA) หรือ jujuvisa@yahoo.com หรือ info@lexlawusa.com ส่วนเว็บไซต์ ที่ www.lexlawusa.com

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG