ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความสำนักงานทนายความ Law Lex เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐ


สัมภาษณ์คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความสำนักงานทนายความ Law Lex เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐ
สัมภาษณ์คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความสำนักงานทนายความ Law Lex เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐ

ในช่วงที่มีข่าวด้านกฏหมายคนเข้าเมืองว่า ประเทศไทย ติดอันดับห้าประเทศแรก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแปลงสัญชาติสหรัฐ กำลังเพ่งเล็ง ไม่อยากให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศนี้

คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานทนายความ Lex Law ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฏหมายคนเข้าเมืองและการลงทุนธุรกิจ ในอเมริกาอธิบายว่า สำนักงานทนายความ Lex Law จะสามารถช่วยคนไทยได้หลายด้าน

คุณนาถวดี เล่าถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ช่วยทนายความด้านกฏหมายคนเข้าเมือง และอธิบายว่า ในด้านกฏหมายคนเข้าเมือง มีคนไทยไม่น้อยราย ที่ถูกหลอกต้ม พร้อมทั้งมีข้อแนะนำไม่ให้ถูกหลอกต้ม

สำนักงานทนายความ Lex Law กำลังจะไปเปิดสำนักงานที่เมืองไทยในเร็วๆ นี้

ท่านผู้ฟังที่สนใจ จะติดต่อเธอได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 454 5810 (Thailand) หรือ 1-347-668-8279 (USA) หรือ jujuvisa@yahoo.com หรือ info@lexlawusa.com ส่วนเว็บไซต์ ที่ www.lexlawusa.com

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG