ลิ้งค์เชื่อมต่อ

น้ำทะเลในหลายมหาสมุทรเป็นกรดมากขึ้นเพราะมนุษย์ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น


การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อควันเสียรถยนตร์ อาคารบ้านเรือนและโรงงานเป็นต้นเหตุหลักของภาวะโลกร้อน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเกือบทั้งหมดไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกแต่หนึ่งในสามจะไปปนอยู่ในน้ำทะเลทำให้ทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับความเป็นกรดในน้ำทะเลแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาสมุทร และมีปริมาณต่างกันทุกปี ทำให้ระบุได้ยากมากว่าปริมาณกิจกรรมของมนุษย์มากแค่ไหนที่ส่งผลให้ปัญหาเลวร้ายลง

ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร Nature Climate Change เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์หาหลักฐานเรื่องนี้ด้วยการศึกษาประวัติสภาวะอากาศของโลกย้อนไปในอดีตถึงสองหมื่นหนึ่งพันปี

คุณโทบีอ้าส ฟรีดริช นักวิจัยโครงการทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัย Hawaii International Pacific Research Center สมาชิกของทีมวิจัยนี้กล่าวว่า สมมุติฐานคือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงยุคน้ำแข็งจนถึงช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ทำให้ระดับความเป็นกรดในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นไปด้วย

เขาบอกว่าทีมวิจัยต้องการเปรียบเทียบปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติในช่วงนั้นกับปริมาณแก๊สที่เพิ่มขึ้นเพราะกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา

ทีมวิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่ตกตะกอนในก้อนน้ำแข็งและน้ำทะเล พวกเขาพบว่า ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มสูงขึ้น เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงอบอุ่น หนึ่งหมื่นเจ็ดพันปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงหกพันปีต่อมา จาก 190 จุดไปอยู่ที่ 280 จุดต่อหนึ่งล้าน นักวิจัยบอกว่าในช่วงเวลานั้นระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมีเวลาในการปรับตัวเพราะแก็สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

แต่มาในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นสูงอย่างมาก

คุณเอ็กซ์เซล ทิมเมอร์แมน หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลวิทยาที่มหาวิทยาลัย Hawaii International Pacific Research Center กล่าวว่า แก็สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมากเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนยุคพัฒนาอุตสาหกรรมเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญ บอกว่า ระดับความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในปัจจุบันอยู่ที่ 392 จุดต่อหนึ่งล้าน ทำให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย น้ำทะเลจึงมีึความเป็นกรดสูงในมหาสมุทรหลายมหาสมุทรทั่วโลก และหากนำไปรวมกับปัญหามลภาวะอื่นๆกับภาวะโลกร้อน เกิดความกังวลว่าน้ำทะเลที่มีความเป็นกรดสูงนี้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เพราะทำให้ปริมาณแร่ธาตุต่างๆในน้ำทะเลลดลง

สัตว์ทะเลจำพวกหอยและปะการังใช้แร่ธาตุหลายๆชนิดในน้ำทะเลในการสร้างเปลือกและโครงกระดูก

คุณเอ็กซ์เซล ทิมเมอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลวิทยาที่มหาวิทยาลัย Hawaii International Pacific Research Center กล่าวว่า ผลการวิจัยนี้เตือนให้รัฐบาลประเทศต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตื่นตัวกับปัญหานี้และหาทางป้องกัน

XS
SM
MD
LG