ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พรรครีพับริกันหวังระดมพลังรากหญ้า แนวอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปี 2553


ขณะนี้นโยบายปฏิรูประบบประกันสุขภาพ ของประธานาธิบดีโอบาม่ากำลังถูกต่อต้านจากคนอเมริกันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการขยายบทบาทของรัฐบาล ในรูปของการแทรกแซงและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขบวนการที่ว่านี้เรียกตัวเองว่า Tea Party Movement ซึ่งได้แรงดลใจ มาจากการประท้วงต่อต้าน การเก็บภาษีใบชาของอังกฤษ ที่ท่าเรือนครบอสตันในช่วงก่อนการปฏิวัติของอเมริกา

ในขณะเดียวกันพรรครีพับริกัน ซึ่งกำลังพยายามจะกลับมาคุมเสียงข้างมาก ในรัฐสภาสหรัฐก็พยายามระดมความสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้ รวมทั้งจากฐานคะแนนของตน คือผู้ที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมทางสังคม ที่ต่อต้านการทำแท้ง และการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน แต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า พลังของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฐานคะแนนสำคัญ ของพรรครีพับริกันขณะนี้ยังไม่มีเอกภาพ เพราะยังมีความแตกแยกขัดแย้ง และช่วงชิงการนำกันอยู่ระหว่างกลุ่มต่างๆ แต่อย่างน้อยที่สุดกลุ่มเหล่านี้ ก็มีเป้าหมายร่วมกันคือต่อต้านประธานาธิบดีโอบาม่า

อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่า พรรครีพับริกันมีโอกาสอย่างสูงที่จะได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ และอาจมีโอกาสถึงขั้นได้เข้าควบคุมเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎร หรือในทั้งสองสภาของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG