ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม ซึ่งเดินทางมาร่วมสัมนา ที่สถานเอกอัครราชไทย ณ กรุงวอชิงตัน


เมื่อไม่กี่วันมานี้ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.อุทัย ดุลยเกษม ผู้เคยได้รับทุนฟุลไบร้ท เดินทางมาร่วมการสัมมนาระดับสูง ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันในประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวาระที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันตั้งมาครบรอบ 60 ปีนั้นที่กรุงวอชิงตัน

ท่านอธิการบดีเข้าร่วมการถกอภิปรายภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือทางการศึกษา : การกำหนดกลยุทธ์กับผู้ร่วมมือ" ในโอกาสดังกล่าว คุณเจษฎา สีวาลี ของ วอยซ ออฟ อเมริกาภาคภาษาไทย อดีตนักศึกษาทุนฟุลไบร้ท มีโอกาสสอบถามความคิดเห็น ของท่านอธิการบดีอุทัย เกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษารอบสอง และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันและบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG