ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในกระเพาะอาหาร อาจช่วยในการต่อสู้กับวัณโรคได้


วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นที่ปอด และถ้าหาก ทิ้งไว้ไม่รักษา จะทำให้ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิต

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิจัยในสหรัฐพบวิธีใหม่ ในการต่อสู้กับวัณโรค โดยอาศัยเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในกระเพาะอาหาร

วัณโรค เป็นโรคติดต่อ ที่ทำให้คนเสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจากโรคเอดส โดยที่ปีหนึ่งๆ มีคนเสียชีวิตเพราะวัณโรคราว 1 ล้าน 8 แสนคน องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ประชากรโลกราว 1 ใน 3 ติดเชื้อวัณโรคแบบแอบแฝง คือ มีเชื้ออยู่ในปอด แต่ไม่ทำให้มีอาการเจ็บป่วย

ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า ประชากรโลกราวครึ่งหนึ่ง ถึง 2 ใน 3 ติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ซึ่งเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหาร และถึงแม้เชื้อ H. pylori จะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลง และอาจทำให้เป็นโรคกระเพาะ และมะเร็งกระเพาะอาหารได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการใดๆ นักวิจัยคนสำคัญในงานค้นคว้านี้พบว่า เชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดนี้ มีความเกี่ยงโยงกันอยู่

Jay Solnick แห่งมหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิส กล่าวว่า คนที่ติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori อยู่นั้น เมื่อเกิดติดเชื้อวัณโรคขึ้นมา มักจะมีอาการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่มีเชื้อ H. pylori นักวิจัยผู้ร่วมเสนอรายงานผู้นี้กล่าวว่า การมีเชื้อ H. pylori อยู่นั้น ดูเหมือนจะเป็นสิ่งกระตุ้น ให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำงานต่อต้านเชื้อวัณโรค เขาอธิบายว่า คนที่มีเชื้อ H. pylori มีการกระตุ้น การต่อต้านเชื้อวัณโรคสูงกว่าผู้ที่ไม่มี H. pylori

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานยืนยันสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักวิจัย Sharon Perry แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ผู้เสนอรายงานคนสำคัญ ซึ่งศึกษาติดตามผล กับครอบครัวของผู้ป่วยวัณโรคในแกมเบีย และปากีสถาน นักวิจัยคิดว่า พลเมืองเกือบทุกคนในประเทศทั้งสองนี้ติดเชื้อ แบคทีเรีย H. pylori

Sharon Perry นักวิจัยมหาวิทยาลัย Stanford กล่าวว่า นักวิจัยรู้สึกพิศวงงงงวย เมื่อพบว่า ผู้มีอาการของวัณโรคแต่ละคน ติดเชื้อ H. pylori น้อยกว่าคนในครัวเรือน ที่ไม่มีอาการของวัณโรคแม้จะมีเชื้อวัณโรคอยู่ก็ตาม

ขณะที่การศึกษาใหม่นี้ พบว่า มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ ระหว่างเชื้อแบคทีเรียที่พบในกระเพาะอาหาร โดยทั่วไปนี้กับการต้านทานเชื้อวัณโรค แต่ยังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปอีกมาก เพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์ที่แน่ชัด และมีความเข้าใจมากขึ้นว่า เชื้อ H. pylori เป็นประโยชน์ในการต้านทานเชื้อวัณโรคได้อย่างไร

Jay Solnick แห่ง California University-Davis กล่าวว่า เป้าหมายขั้นที่สุดก็คือ การนำเชื้อ H. pylori มาทำวัคซีนป้องกันวัณโรคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานนี้เผยแพร่เวบไซท์ PloS One ของวารสารวิทยาศาสตร์จาก the Public Library of Science.


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG