ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองทหารสหรัฐ วิเคราะห์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน


พล.ท.โรนัลด์ เบอร์เกส ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองทหารของสหรัฐ วิเคราะห์สถานการณ์เรื่องอิหร่าน จากรายงานการประเมินข่าวกรองเมื่อปี 2550 ว่าอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตน

และเชื่อว่าอิหร่านได้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา แต่พล.ท.โรนัลด์ เบอร์เกสก็ยอมรับว่าความลี้ลับ เรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้นำอิหร่าน ทำให้ยากที่จะคาดเดาเรื่องนี้ เพราะอิหร่านมักแสดงท่าที หรือมีคำพูดที่ชวนให้เคลือบแคลงสับสนอยู่เสมอ

ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองทหารสหรัฐ เปรียบเทียบพฤติกรรมของอิหร่านว่า เหมือนกับการต่อรองซื้อสินค้าในตลาด เพราะคิดว่าทุกครั้งที่ตนเปลี่ยนใจไม่ซื้อ ก็จะทำให้ได้เงื่อนไขที่ดีขึ้น

สำหรับความเคลื่อนไหว ของขบวนการประชาธิปไตยในอิหร่าน พล.ท.โรนัลด์ เบอร์เกสคิดว่ากลุ่มดังกล่าว มีพลังและคงยากที่รัฐบาลอิหร่านจะปราบปราม แต่สหรัฐพยายามรักษาท่าที ในการสนับสนุนกลุ่มประชาธิปไตยนี้ เพราะไม่ต้องการให้รัฐบาลอิหร่าน นำมาเป็นข้ออ้างในการทำลายขบวนการดังกล่าว และว่ารัฐบาลสหรัฐ กำลังพิจารณามาตรการลงโทษ ต่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ทั้งในการปราบปรามกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย และในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG