ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอ ให้องค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติยา Crestor เพื่อลดโคเลสเตอรอล ในคนสูงอายุทั่วไป


ณะกรรมการที่ปรึกษาชุดหนึ่ง มีข้อเสนอแนะให้องค์การอาหาร และยาของสหรัฐอนุมัติการใช้ยา Crestor (ซึ่งเป็นยาในกลุ่มยา Statin ที่ปกติใช้เพื่อลดโคเลสเตอรอล) ในกลุ่มคนสูงอายุซึ่งมีสุขภาพดี และไม่มีปัญหาโคเลสเตอรอลสูงแต่อย่างใด

ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาการหัวใจวายเฉียบพลัน และเส้นโลหิตในสมองอุดตันจากโคเลสเตอรอล ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นจากผลการศึกษาการทดลองใช้ยา Crestor ซึ่งบริษัทผู้ผลิตยา Crestor เป็นผู้ให้ความสนับสนุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้มี ความเห็นว่าควรให้ยา Crestor กับชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีระดับโคเลสเตอรอลปกติ แต่มีระดับของโปรตีน C-reactive สูง โปรตีน C-reactive ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดหัวใจวาย อย่างเฉียบพลันได้ แต่แพทย์บางคนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ว่านี้ และชี้ว่าภาวะการอักเสบของร่างกาย อาจมาจากการอักเสบของข้อต่อ หรือการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของหัวใจวายแต่อย่างใด

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว มักจะทำเช่นนั้นก็ตาม และแพทย์หลายคนเชื่อว่าผลการศึกษาเรื่องยา Crestor ครั้งนี้ จะทำให้คนอเมริกันวัยกลางคน นับล้านคนที่มีสุขภาพดี ไปรับการตรวจเพื่อทราบระดับโปรตีน C-reactive ของตน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG