ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวทางปฏิบัติใหม่ เกี่ยวกับการตรวจโรคมะเร็งทรวงอก หรือ mammogram


เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐ เสนอแนวทางปฏิบัติใหม่ เกี่ยวกับการตรวจโรคมะเร็งทรวงอก หรือ mammogram

คณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ กล่าวว่า สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่นั้น การตรวจดังกล่าวควรเริ่มเมื่ออายุ 50 ปี ไม่ใช่ 40 ปีอย่างที่มีการเสนอแนะไว้แต่เดิมมา แต่แพทย์และคนไข้หลายคน ไม่เห็นด้วยกับแนวทางใหม่นั้น

ตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่แต่เดิมนั้น ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจมะเร็งทรวงอกหรือ mammogram ทุกๆ 1 หรือ 2 ปี แต่ตามแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่คณะผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานบริการ เพื่อการป้องโรคของสหรัฐเสนอนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุยังไม่ถึง 50 ปี ยังไม่จำเป็นต้องรับการตรวจ mammogram และ ผู้หญิงอายุ 50 - 74 ปี ควรรับการตรวจทุกๆ 2 ปี แทนที่จะเป็นทุกปีตามแนวปฏิบัติเดิม

ผู้ป่วยบางคนที่เคยเป็นมะเร็งทรวงอก รู้สึกตกใจเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่นั้น และบอกว่าหากไม่ได้รับการตรวจเมื่ออายุ 40 ปี คงไม่มีชีวิตรอดมาถึงวันนี้

แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ข้อเสนอแนะใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงมากกว่า แพทย์หญิง Diana Petitti ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในคณะนั้นอธิบายว่า การตรวจตอนอายุ 40 – 49 ปี จะมีประโยชน์น้อยกว่า ขณะที่อัตราการตรวจผิดจะมีมากกว่า ในการตรวจเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะทรวงอกของผู้หญิงอายุน้อย มีความหนาแน่นกว่า และจะตรวจพบก้อนเนื้อผิดปกติได้ยากกว่า นอกจากนั้น การตรวจในผู้หญิงอายุต่ำกว่า 50 ปี พบผู้ที่เป็นมะเร็งทรวงอก เป็นจำนวนไม่มากนัก

ผู้เชี่ยวชาญคณะนี้ชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะใหม่ ไม่ได้มุ่งที่ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการเป็นโรคมะเร็งทรวงอก และกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานพอ ที่จะตัดสินแน่ชัดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ mammogram ในผู้หญิงอายุ 75 ปีขึ้นไป

คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลชุดนี้ เสนอแนะไม่ให้สอนผู้หญิงตรวจทรวงอกด้วยตนเอง โดยให้เหตุผลว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่า การทำเช่นนั้น ไม่ได้ช่วยลดการเสียชีวิต เนื่องจากโรคมะเร็งทรวงอก ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผลการตรวจผิดๆ คิดว่าเป็นเนื้อร้าย มักเป็นปัญหา เพราะจะทำให้ต้องมีการเจาะเอาเนื้อเยื่อไปตรวจทำ biopsies ทำให้ต้องเจ็บตัว หรือได้รับการบำบัดโดยไม่จำเป็น นอกจากนั้นการได้รับรังสีจากการฉาย X-Rays โดยไม่จำเป็น ซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เชี่ยวชาญชุดนี้เป็นห่วง

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งทรวงอกกล่าวว่า แนวทางปฏิบัติใหม่นี้ คล้ายกับที่มีอยู่ในประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่

ขณะที่แพทย์บางคนเห็นว่า แนวทางปฏิบัติใหม่ จะช่วยลดการที่ผู้หญิงจะต้องเจ็บตัว จากการตรวจหรือการบำบัด และผลเสียอื่นๆ ต่อร่างกายและจิตใจโดยไม่จำเป็นนั้น แพทย์อีกส่วนหนึ่งวิตกว่า การเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม่ในการตรวจ mammogram จะทำให้มีการตรวจน้อยลง และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้น

แพทย์หลายคน และสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันกล่าวว่า จะแนะนำให้ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปรับการตรวจ mammogram เป็นประจำทุกปีต่อไป


XS
SM
MD
LG