ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐจะยกเลิกการห้ามผู้ติดเชื้อ HIV เดินทางเข้าประเทศ


ประธานาธิบดีโอบาม่าประกาศเมื่อปลายเดือนตุลาคมว่า กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ จะออกประกาศแก้ข้อบังคับเก่า ที่ห้ามผู้ติดเชื้อ HIV เดินทางเข้าสหรัฐ โดยกฎใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขกฏเดิมซึ่งใช้มานานถึง 22 ปีซึ่งมีพื้นฐานมาจากความกลัวมากกว่าข้อเท็จจริงนี้ และสหรัฐควรต้องทำตนเป็นตัวอย่าง ในฐานะผู้นำของโลกในการแก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์

ขณะนี้สหรัฐเป็นหนึ่งในบรรดา 10 กว่าประเทศทั่วโลกที่ห้ามผู้ติดเชื้อไวรัส HIV เดินทางเข้าประเทศ กฎดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2530 และในปี 2536 รัฐสภาสหรัฐได้ระบุในกฎหมายคนเข้าเมืองว่า การติดเชื้อ HIV จะเป็นพื้นฐานของการปฏิเสธไม่ให้บุคคลนั้น เดินทางเข้าสหรัฐได้ และในโอกาสเดียวกับการประกาศแก้ไขกฎเดิมเรื่องนี้ ประธานาธิบดีโอบาม่ายังได้ลงนามต่ออายุแผนงานของรัฐบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลรักษา การให้ยา และการให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่คนอเมริกันที่ติดเชื้อ HIV ราวห้าแสนคนด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG