ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กฏทอง 10 ประการ : ข้อคิดหรือสุภาษิตโบราณของนักปราชญ์กรีก เกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ดี


ขณะที่โลกมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภัยคุกคามและความไม่แน่นอนต่างๆ จากสงคราม การพิพาทสู้รบ การก่อการร้าย วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และโรคระบาดต่างๆ นั้น มีคำถามว่า คนเราจะมีชีวิตอย่างสงบสุขได้หรือไม่

ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาเชื้อสายกรีก Michael Soupios กล่าวว่า สิ่งที่ดีของปรัซญาโบราณของชาวกรีกนั้น คือการมองชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง ทั่วทั้งหมด อย่างที่คนสมัยนี้ไม่ค่อยจะมองกัน

อาจารย์ Soupios กับเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ชื่อ Panos Mourdoukoutas ช่วยกันรวบรวมแนวคิดปรัชญาของนักปราชญ์โบราณของกรีซ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ดี มาเรียบเรียงและพิมพ์เป็นหนังสือ "The Golden Rules: Ancient Wisdom from the Greek Philosophers on Living a Good Life" หรือ "กฏทอง 10 ประการ : ข้อคิดหรือสุภาษิตโบราณของนักปราชญ์กรีกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ดี นักปราชญ์เหล่านั้นรวมทั้ง Aristotle, Socrates, Epictetus และ Pythgorus และอีกหลายคน

กฏข้อแรกคือ ตรวจสอบชีวิตของตน ซึ่งมาจากข้อสังเกตของ Plato ที่ว่า ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบ ไม่ใช่ชีวิตที่น่าอยู่ อาจารย์ Soupios อธิบายว่า ชาวกรีกมักจะวิตกเกี่ยวกับการกักตัวเองไว้ภายในกรอบ เขาแนะนำให้ก้าวกลับออกมาจากชีวิตที่เป็นกิจวัตร ให้เวลาตัวเองในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องทำ ค่านิยม และความสัมพันธ์ต่างๆ เป็นการสำรวจชีวิตตนเอง

กฏทองข้อที่สอง คือ กังวลแต่เฉพาะสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ข้อคิดนี้มาจาก Epictetus ที่ว่าคนเราไม่สามารถเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของชีวิต และจะไม่สามารถควบคุมได้ทุกแง่ทุกมุม ฉนั้น จึงไม่คุ้มค่าที่เราจะสูญเสียเวลา สูญเสียกำลังกายกำลังใจ ไปครุ่นคิดในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อีกข้อหนึ่ง คือ การที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และมีความสุขได้นั้น เราจะต้องมีเพื่อน อย่างไรก็ตาม Aristotle ผู้เป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช มีข้อคิดว่า ความสัมพันธ์ต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่จัดว่าเป็นมิตรภาพที่แท้จริง

อาจารย์ Michael Soupios กล่าวว่า ในการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องแสวงหาความสุข ความยินดี หรือความสะบายใจที่แท้จริง อันนี้เป็นข้อคิดของนักปราชญืชื่อ Epicurus อาจารย์ Soupios อธิบายว่า ความสุขหรือความยินดีที่ว่านั้น ไม่ใช่ความสุขจากการเพลินเพริดหลงระเริงมัวเมาในสิ่งเย้ายวนหรือในความหรูหราฟุ่มเฟือยสะดวกสะบายต่างๆ แต่เป็นภาวะสงบเย็นภายใน เป็นความสะบายผ่อนคลายหรือความสุขทางใจ ซึ่งความสุขนั้นเป็นสิ่งคุ้มค่าอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน และเขาเห็นว่า เรายังไม่ได้ให้เวลามากพอในการพยายามดำเนินชีวิต ให้มีความสุขทางจิตวิญญาณที่นักปราชญ์เหล่านั้น ถือว่าเป็นความสุขสูงสุด

นอกจากนั้น นักปราชญ์กรีกโบราณ ยังแนะให้คนเราควบคุมบริหารตัวเอง ให้สำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อหลงระเริง และยังมีเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ความเป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบ และไม่ทำร้ายผู้อื่น

อาจารย์ Michael Soupios กล่าวว่า ศาสนาใหญ่ๆ ของโลก ล้วนมีข้อคิดแบบเดียวกัน ที่ว่า การทำร้ายคนรอบตัว คนอื่นในชุมชน ในชีวิตของเรา เป็นการทำลายความสัมพันธ์ ผลที่สะท้อนกลับมาจะเป็นบาดแผลทางจิตใจกัดกร่อนตนเอง

และกฏทองข้อสุดท้าย นักปราชญ์กรีกโบราณ ขอให้คนเราคิดและทำแต่สิ่งที่ดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น แล้วผลดีจะกลับคืนมา ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีความสุข และนั่นคือชีวิตที่มีค่าควรดำรง


XS
SM
MD
LG