ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ญี่ปุ่นผ่อนเพลานโยบายคนเข้าเมือง เพื่อนำพยาบาลจากต่างประเทศ เข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านนี้


ตอนนี้ที่ญี่ปุ่น มีพลเมืองสูงอายุมากที่สุดในโลก และกำลังมีปัญหาขาดแคลนคนรุ่นหนุ่มสาว ที่จะมาคอยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ ญี่ปุ่นกำลังผ่อนเพลานโยบายคนเข้าเมือง และมองหาพยาบาลจากต่างประเทศ ให้มาช่วยแก้ปัญหานี้

ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีพยาบาลและคนดูแลผู้สูงอายุ หรือคนป่วย ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วจากฟิลิปปินส์ ราว 300 คน เดินทางมาถึงญี่ปุ่น และเริ่มงานดูแลคนสูงอายุ หรือผู้ป่วย ตามโรงพยาบาล และตามบ้าน

ข้อตกลงการค้าเสรฉบับหนึ่ง ที่ทางการญี่ปุ่น ทำกับทางการฟิลิปปินส์เมื่อ 3 ปีมาแล้ว ทำให้สามารถนำคนจากฟิลิปปินส์เหล่านี้ เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นได้ แต่สมาคมพยาบาลญี่ปุ่นกำลังทักท้วงว่า คนฟิลิปปินส์เหล่านี้ อาจไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมาะสม หรือมีความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่เพียงพอ ที่จะมาทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุ หรือคนเจ็บป่วยได้ นอกจากนั้น ยังจะเป็นการแย่งงานจากพยาบาลชาวญี่ปุ่น ที่มีความสามารถ ความชำนาญไปด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG