ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ของธนาคารโลก


รายงานเกี่ยวกับภาคเอเชียบูรพา ของธนาคารโลกระบุว่า การที่เศรษฐกิจในเมืองจีนมีวิสัยว่าจะฟื้นตัวในปีนี้ จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของภูมิภาค

แต่รายงานของธนาคารโลกระบุด้วยว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่น่าเกรงขาม โดยที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้น จะอาศัยเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมรายสำคัญๆ ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐเป็นตัวลากจูง

รายงานฉบับใหม่ ที่ธนาคารโลกนำออกเผยแพร่ในวันอังคารระบุว่า มาตรการชุดที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวราว 6.5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ แต่นับได้ว่ายังห่างจากการขยายตัวแบบตัวเลขสองหลัก ที่ดำเนินมาในรอบหลายปีมานี้มาก หัวหน้าเศรษฐกรด้านเอเชียบูรพาของธนาคารโลก วิกรม เนห์รูกล่าวว่าเศรษฐกิจของจีน น่าจะเริ่มฟื้นตัวในปีนี้และจะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพ และการขยายตัวของภูมิภาค

คุณวิกรม เนห์รูกล่าวไว้ตอนนี้ว่า" ขณะนี้เขาคิดว่ากำลังมีความมั่นใจกันมากขึ้น ว่ามาตรการชุดที่กระตุ้นเศรษฐกิจในจีนกำลังก่อให้เกิดผลกระทบ มีการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้นและแน่นอนละว่าทุกคนทราบว่าธนาคารให้กู้ยืมเงินมากขึ้น อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว"

ขณะที่การที่เศรษกิจของจีนค่อยๆ หายซวดเซนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเอเชีย แต่ธนาคารโลกกล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐเท่านั้นที่จะช่วยค้ำจุนให้การขยายตัวของเศรษฐกิจทางเอเชียดำเนินต่อไปได้

ธนาคารโลกพยากรณ์ว่า การขยายตัวโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย จะอยู่ในอัตรา 5.3 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าไม่นับรวมจีนแล้ว อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เศษๆ ซึ่งนับว่าต่ำกว่าของในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามากทีเดียว

ธนาคารโลกคาดหมายว่า เศรษฐกิจของมาเลเซีย ประเทศไทยและกัมพูชาจะถดถอยในปีนี้ ส่วนเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ จะขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าเก่า แต่ยังนับได้ว่าเป็นการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี

หัวหน้าเศรษฐกรด้านเอเชียบูรพาของธนาคารโลก วิกรม เนห์รูคิดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และกล่าวชมเชยความเพียรพยายามร่วมมือของสมาคมประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการที่ทางสมาคมอาเซียนยึดมั่นในเรื่องการค้าเสรี

คุณวิกรม เนห์รูกล่าวด้วยว่า ทั้งๆ ที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ และการร่วมมือกัน แต่ลู่ทางความหวังในอนาคตของเศรษฐกิจโลก ยังไม่แจ่มใสต่อไป

คนจะตกงานมากขึ้นต่อไปในเอเชีย ซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาให้คนจำนวนมาก

ธนาคารโลกกล่าวว่าในอีกสองสามปีข้างหน้า เศรษฐกิจของประเทศทางเอเชีย จำต้องเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เจาะตลาดใหม่ๆ และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้กลับมาลงทุนเพื่อให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ อยู่ในระดับสูงเหมือนอย่างในอดีต


XS
SM
MD
LG