ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผอ.องค์การอนามัยโลกระบุ ปัจจุบันเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา ระบาดอย่างไร้การควบคุม


ในการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 27 ประเทศทั่วโลกที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่า ปัจจุบันเชื้อวัณโรคที่ดื้อยากำลังระบาดอย่างไร้การควบคุม และที่ประชุมพยายามหารือเกี่ยวกับวิธีรับมือเชื้อโรคดังกล่าว

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก Margaret Chan กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชากรโลกมากกว่า 9 ล้านคนติดเชื้อวัณโรคในแต่ละปี และมากกว่า 5 แสนคนติดเชื้อวัณโรคแบบดื้อยา คุณ Chan บอกว่านี่คือสัญญาณเตือนภัย ว่าขณะนี้เชื้อวัณโรคที่ดื้อยากำลังแพร่กระจายสู่ผู้คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และซ่อนเร้น องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าเมื่อปีที่แล้ว การแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยาเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ แต่มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวน้อยกว่า 5% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีผู้ป่วยที่ได้รับการเยียวยารักษาไม่ถึง 3% โดยเชื้อวัณโรคดื้อยาได้แพร่กระจายในหลายประเทศ เช่นประเทศจีน อินเดีย รัสเซียและบราซิล ซึ่งระบบการดูแลสุขภาพยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งประเทศแอฟริกาใต้ ที่พบว่าผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากติดเชื้อวัณโรคแบบดื้อยา นอกจากนี้ ยังมีรายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 1 คนในอีก 55 ประเทศ สำหรับประเทศจีน รายงานระบุว่าเมื่อปี 2007 มีผู้ติดเชื้อวัณโรคราว 4 ล้าน 5 แสนคน และในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตราว 2 แสนคน ในขณะที่ชาวจีนที่ติดเชื้อวัณโรคแบบดื้อยามีจำนวนราว 112,000 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย

ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจาก 27 ประเทศร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งเพื่อหาทางรับมือการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยา โดยในวันพุธ Bill Gates มหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลกได้ประกาศมอบเงินทุนมูลค่า 33 ล้านดอลล่าร์ซึ่งมาจากความรว่มมือระหว่างมูลนิธิ Bill & Melinda Gates กับรัฐบาลจีน เพื่อใช้ในการวินิจฉัย และเยียวยาผู้ติดเชื้อวัณโรค

Bill Gates กล่าวว่าในทศวรรษหน้า ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงการต่อสู้กับวัณโรคทั่วโลก คือการดำเนินการของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ

เชื้อวัณโรคนั้นสามารถติดต่อได้ง่ายๆ เพียงแค่ไอหรือจาม เชื้อโรคนั้นก็จะแพร่กระจายปะปนอยู่ในอากาศได้ทันที คาดว่าปัจจุบันมีประชากรโลกเสียชีวิตจากวัณโรคเกือบ 2 ล้านคนในแต่ละปี และแม้ผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกราวครึ่งหนึ่งจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม แต่เชื้อวัณโรคที่ดื้อยานั้นจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวิธีรักษาอย่างเด็ดขาด รวมทั้งต้องใช้ทั้งเวลาที่นานกว่า และค่าใช้จ่ายที่มากกว่าหลายเท่า ในความพยายามเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคแบบดื้อยา


XS
SM
MD
LG