ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการค้าเด็กและสตรีในกัมพูชา


กัมพูชามีปัญหาเด็ก และสตรีที่ถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศ โดยกลุ่มค้ามนุษย์มาหลายปีแล้ว และคุณ Somaly Mam ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Somaly Mam Foundation เพื่อช่วยเหยื่อการค้ามนุษย์เหล่านี้บอกว่า ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรอาชญากรรม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฉ้อฉล ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่ต่อไป

มูลนิธิ Somaly Mam Foundation นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว และได้ช่วยเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ต้องขายบริการทางเพศ ออกมาได้แล้วกว่า 5,000 คน และกำลังดูแลผู้หญิง และเด็กซึ่งเปรียบเสมือนทาษยุคใหม่อยู่อีกกว่า 250 คน โดยกว่าครึ่งของคนเหล่านี้มีอายุไม่ถึง 18 ปี

คุณ Somaly Mam ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ Somaly Mam Foundation บอกว่าองค์กรของเธอ มุ่งช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้มีบาดแผลทางจิตใจ เช่น Vann Sina ซึ่งถูกหลอกออกมาจากหมู่บ้าน ขณะที่อายุเพียง 13 ปี จากคำเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองคริสมาสต์ แต่เมื่อไปถึงกรุงพนมเปญ เธอก็ถูกจับขังห้องใต้ดิน ถูกทุบตีและให้รับแขกไม่ต่ำกว่าวันละ 15 คน เป็นต้น

มูลนิธิ Somaly Mam Foundation ต้องการช่วยเหยื่อการค้ามนุษย์เหล่านี้ ให้ฟื้นตัวจากปัญหาด้านจิตใจ สร้างสภาพแวดล้อมของความรัก และการดูแลเอาใจใส่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนเหล่านี้ เรียนรู้จากอดีต และสามารถปรับตัว เพื่อให้มีชีวิต และอนาคตใหม่ได้ในที่สุด

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG