ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวกัมพูชาให้ความสนใจ กับการดำเนินคดีอดีตผู้นำเขมรแดง


สหายดุจซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจำ S21 ซึ่งเป็นสถานที่คุมขัง และทรมานชาวกัมพูชานับหมื่นคนผู้นี้ยอมรับว่า ตนเกี่ยวข้องในการสังหารชีวิตชาวกัมพูชาราว 16000 คนระหว่างที่กลุ่มเขมรแดงครองอำนาจในกัมพูชาระหว่างปี 2518 – 2522

การดำเนินคดีอดีตผู้นำเขมรแดงคนแรก คือนายกัง แก๊ก เอียว หรือสหายดุจ ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยคณะตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรอง สหายดุจซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจำ S21 ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังและทรมานชาวกัมพูชานับหมื่นคนผู้นี้ยอมรับว่า ตนเกี่ยวข้องในการสังหารชีวิตชาวกัมพูชาราว 16000 คนระหว่างที่กลุ่มเขมรแดงครองอำนาจในกัมพูชาระหว่างปี 2518 – 2522 และนักสังเกตการณ์บอกว่าชาวกัมพูชากว่า 80 % ให้ความสนใจกับการดำเนินคดีครั้งนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินคดีอดีตผู้นำเขมรแดงคนอื่นๆ ในช่วงปลายปีนี้ด้วย และถึงแม้เวลาจะผ่านไปราว 30 ปี โดยผู้ต้องหาคนสำคัญ และผู้รับเคราะห์บางคนจะเสียชีวิตลงแล้วก็ตาม แต่การพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงดังกล่าว ก็จะเป็นโอกาสให้ชาวกัมพูชารุ่นหลังได้เรียนรู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศในช่วง 3 ปี 8 เดือนที่เขมรแดงเรืองอำนาจอยู่ อันเป็นผลให้ชาวกัมพูชากว่า 30 % ต้องเสียชีวิตลง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG