ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่กรุงจาร์กาต้าขี่จักรยานไปทำงาน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน


ในขณะที่คนในหลายส่วนทั่วโลก รู้สึกว่าฤดูหนาวปีนี้ อากาศหนาวมากผิดปกติ แม้จะมีความวิตกกันมาก เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ว่า อากาศหนาวเย็นผิดธรรมดาในบางพื้นที่นั้น ไม่ได้หมายความว่าสภาพโลกร้อนบรรเทาลงไป

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังช่วยกันหาทางแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับผู้กำหนดแนวนโยบาย หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานของเอกชน จนถึงประชาชนทั้วไป

อย่างในอินโดนีเซีย ตอนนี้พนักงานเทศบาลกรุงจาร์กาต้า กำลังขี่จักรยานไปทำงาน เพื่อช่วยต่อสู้กับมลภาวะ และสภาพโลกร้อน

รับฟังรายละอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG