ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มาตรการต่างๆ ในหลายประเทศของเอเซียเพื่อรองรับการว่างงาน


คนงานในเอเซียนับล้านคนต้องตกงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลก ในประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์คาดว่าการผลิตอาจลดลง 20-30 % ในปีนี้ แต่ก็ยังไม่มีแผนจะปิดโรงงาน เพียงแต่จะปรับตัวด้วยวิธีต่างๆ เช่นลดการทำงานล่วงเวลา หรือลดกะงานลง

ส่วนจีนซึ่งปีที่แล้วมีคนงานที่อพยพจากเขตชนบทเข้าสู่นาคร ต้องตกงานราว 8 ล้านคนนั้น มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า หกแสนล้านดอลล่าร์ที่มุ่งสร้างงานในเขตชนบทด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่จีนจะมีบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอีก 6-7 ล้านคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และรัฐบาลจีนเสนอจะใช้จ่ายคืนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหากบัณฑิตเหล่านี้อาสาไปทำงานในเขตชนบท และญี่ปุ่นก็เสนอการจ้างงานในภาคการเกษตรให้แก่คนหนุ่มสาวที่ตกงาน เพื่อหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เช่นกัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG